Regionale samenwerking | Berenschot

Dienst

Regionale samenwerking openbaar bestuur

Samen werken aan maatschappelijke opgaven.
Afbeelding - Regionale samenwerking openbaar bestuur

Samenwerken op regionaal niveau

Alle gemeenten, provincies en andere overheden werken samen aan maatschappelijke opgaven. Samenwerken biedt vaak schaalvoordelen, meer expertise en minder risico. Bovendien houden de huidige complexe opgaven zich niet aan bestuurlijke grenzen. Dan ligt de oplossing in de regio.

Regionale samenwerking is noodzakelijk, maar leidt ook tot vragen als:

  • Gemeenten: met welke partners en in welke vorm is samenwerking het meest passend? Hoe houden wij als gemeente(raad) voldoende grip op de samenwerking?
  • Samenwerkingsverbanden: (hoe) worden schaalvoordelen daadwerkelijk gerealiseerd? Doen wij als samenwerkingsverband de goede dingen en doen we de dingen goed?
  • Stelsel: wat is de positie van regio’s in het huis van Thorbecke? Is het huidige stelsel wel houdbaar, met het oog op democratische legitimatie en bestuurlijke drukte?

Berenschot heeft zeer veel kennis en ervaring in samenwerking op allerlei beleidsterreinen. Onze adviseurs helpen u bij het organiseren en optimaliseren van uw samenwerking.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Bouwen, evalueren en verbeteren van samenwerkingen

Samen met bestuurders en medewerkers bouwen wij aan een solide samenwerking als middel om publieke waarde te realiseren. In dat kader doen wij bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie of maken we een bedrijfsplan.

Onderzoek en advies over het stelsel van samenwerkingen

Samen met bestuurders en medewerkers bouwen wij aan een solide samenwerking als middel om publieke waarde te realiseren. Op basis van onze expertise helpen we u met haalbaarheidsstudies, bedrijfsplannen, (tussen)evaluaties, of bestuurlijke begeleiding en coaching. Dit doen wij zowel voor strategische samenwerkingen als (gedeeltelijke) ambtelijke fusies.