Regionale samenwerking openbaar bestuur | Berenschot dienst

Dienst

Regionale samenwerking openbaar bestuur

Wij helpen u bij de inrichting en uitvoering van regionale samenwerkingsverbanden.
regionaal samenwerking in het openbaar bestuur

Regionaal samenwerken in het openbaar bestuur

De opgaven waar het Nederlandse openbaar bestuur voor staat, houden zich niet aan de bestuurlijke grenzen. Daarom wordt steeds vaker in ‘de regio’ aan oplossingen gewerkt. Regionale samenwerking kan schaalvoordelen bieden en zorgen voor meer expertise en meer lobbykracht richting Den Haag en Brussel. Daar is wel voor nodig dat de regio een gezamenlijk verhaal heeft, er een passende organisatievorm wordt gekozen en er draagvlak voor de samenwerking is bij alle betrokken partijen.

En dat is vaak een stuk lastiger dan het klinkt. Geen wonder dat er bij samenwerkende overheden allerlei vragen spelen over de inrichting en uitvoering van regionale samenwerking. Berenschot biedt kennis van en heeft ervaring met iedere fase van regionale samenwerking, op alle beleidsterreinen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Het bouwen en inrichten van uw samenwerking

Samenwerking vraagt om gedeelde ambities en belangen, een gevoel van urgentie en onderling vertrouwen. Wij ondersteunen nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden bij het neerzetten van een goede en stevige samenwerkingsstructuur. Hierbij ondersteunen wij bij juridische en financiële inrichting, net als bij de vormgeving van governance-structuren. Door kennis van de Wgr en privaatrechtelijke samenwerkingsvormen te combineren met kennis van goede praktijkvoorbeelden, bieden wij concrete handvatten die aansluiten bij uw situatie. Daarbij volgt (rechts)vorm de inhoud en redeneren we altijd, met u, vanuit de inhoudelijke doelstellingen van uw samenwerking.

Regionale kansenagenda: de strategie van uw regio

Samenwerking in de regio krijgt steeds vaker een vrijwillig en strategisch karakter. Dit vraagt een relevante enthousiasmerende strategische visie, waarin het verhaal van uw regio uitgewerkt wordt, net als de arena waarin tot resultaten gekomen kan worden. Een regionale strategie of kansenagenda geeft een gedeelde basis voor realistische, zakelijke afspraken over regionale uitvoering én daadwerkelijke actie.

Wij begeleiden uw regio graag in de ontwikkeling van een gedeeld verhaal met een logische opbouw, met oog voor draagvlak binnen de regionale coalitie. We zorgen daarbij dat uw strategische (gebieds)agenda of regionale kansenagenda werkt – als verhaal én in de uitvoering.

Evalueren en verbeteren van regionale samenwerking

Samenwerken is werken; niet alleen aan de gezamenlijke taken en opgaven, maar ook aan de samenwerking zelf. Met bestuurders en medewerkers onderzoeken wij daarom hoe samenwerken tot publieke waarde leidt en op welke onderdelen verbetering mogelijk is. In deze onderzoeken betrekken wij altijd alle stakeholders: naast bestuurders en ambtenaren vanzelfsprekend ook de gemeenteraden, maar ook het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven.

Wij evalueren de samenwerking door te kijken naar de publieke waarde die nagestreefd wordt, de organisatie die hiervoor aan de lat staat, en draagvlak (en legitimiteit) binnen en buiten het gemeentehuis. Snel en op hoofdlijnen, of gedegen en op detailniveau, maar altijd met praktische handvatten voor verbetering en een helder veranderproces.