Bestuurlijk regionale ecosystemen | Berenschot cases

Onderzoek bestuurlijk regionale ecosystemen

Case
samenwerken binnen de regio

Deel deze case

Datum

17 januari 2024

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regionale samenwerking is niet meer weg te denken uit het openbaar bestuur. Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan de traditionele gemeente- en provinciegrenzen. Overheden hebben elkaar én hun partners – maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners – hard nodig om tot werkbare oplossingen voor deze opgaven te komen.

Daarom werken overheden steeds vaker samen in de regio. Maar wat is de regio precies? En waarom is de ene regio succesvoller in het realiseren van maatschappelijke opgaven dan de andere? Deze vragen vormen de kern van een groot vergelijkend onderzoek naar bestuurlijk regionale ecosystemen (BRE’s) dat de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Berenschot uitvoert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich financieel en inhoudelijk aan het onderzoek gecommitteerd.

Onderzoek in tien regio’s

Aan het landelijke onderzoek hebben tien regio’s deelgenomen: Drenthe, Flevoland, Fryslân, Groningen, Midden-Holland, Noord-Holland Noord, Noordoost-Brabant, Rijk van Nijmegen, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Limburg. Zij hebben elk inzicht gekregen in hoe hun bestuurlijk regionale ecosysteem eruitziet en hoe er wordt gewerkt aan maatschappelijke opgaven. Ook deden wij aanbevelingen om als regio slagvaardiger en effectiever te opereren.

Daarnaast maken deze tien regio’s deel uit van het vergelijkend onderzoek, dat inzicht moet geven in succesfactoren en belemmeringen bij regionale samenwerking. De uitkomsten van dit vergelijkend onderzoek worden in het voorjaar van 2024 gepresenteerd.

Externe links

Links met betrekking tot het grootschalige onderzoek van BRE:

Brede welvaart en regionale ongelijkheid

Lange tijd was een van de belangrijkste doelstellingen van regio’s om de regionale economische welvaart te vergroten. Tegenwoordig richten regio’s zich echter steeds meer op het vergroten van de ‘brede welvaart’. Daarmee komt er meer aandacht voor thema’s als welzijn en duurzaamheid. Bovendien zijn maatschappelijke opgaven steeds meer aan elkaar verbonden. In 2023 verscheen het rapport ‘Elke regio telt’, waarin drie adviesraden aandacht vroegen voor de (toenemende) ongelijkheid tussen regio’s. Onze constatering uit de BRE-casusonderzoeken is dat de ongelijkheid in de ontwikkeling van brede welvaart binnen de regio groter is dan tussen regio’s. Bij investeringen in regionale samenwerking is het zaak om ook oog te hebben voor die verschillen.

Ook iets voor u?

Bent u benieuwd of een onderzoek ook uw regio verder kan helpen in het versterken van de samenwerking op maatschappelijke opgaven? Of wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen met betrekking tot dit onderzoek of het leernetwerk van casusregio’s dat is ontstaan? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief