Onderzoek naar bestuurlijke regionale ecosystemen | Berenschot cases

Grootschalig onderzoek biedt inzicht in regionale samenwerking

Case
succesfactoren en belemmeringen bij regionale samenwerking

Deel deze case

Datum

15 september 2023

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Berenschot voerde in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen een groot vergelijkend onderzoek uit naar de bestuurlijk regionale ecosystemen.

Om in de regio tot werkbare oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, hebben overheden elkaar én hun maatschappelijke partners en inwoners hard nodig. Maar wat bedoelen we precies met ‘de regio’? En waarom is de ene regio succesvoller in het realiseren van maatschappelijke opgaven dan de andere? Deze vragen vormen de kern van een groot vergelijkend onderzoek naar bestuurlijk regionale ecosystemen dat de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Berenschot uitvoert. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich financieel en inhoudelijk aan het onderzoek gecommitteerd.

Deelnemers onderzoek

Er nemen tien regio’s deel aan het vergelijkend onderzoek, dat inzicht moet geven in succesfactoren en belemmeringen bij regionale samenwerking. Iedere regio krijgt individueel inzicht in hoe hun bestuurlijk regionale ecosysteem (BRE) eruitziet en hoe er wordt gewerkt aan maatschappelijke opgaven. Ook ontvangen zij aanbevelingen om als regio slagvaardiger en effectiever te opereren. In negen regio’s, te weten Groningen, Fryslân, Drenthe, Noord-Holland Noord, Noordoost-Brabant, Zuid-Holland Zuid, Flevoland, Midden-Holland en Zuid-Limburg, is het BRE-onderzoek reeds afgerond. Het onderzoek in het Rijk van Nijmegen loopt nog. De uitkomsten van het volledige onderzoek worden eind 2023 verwacht.

Eerste bevindingen

Het bevorderen van de regionale economische welvaart was lange tijd een van de belangrijkste doelstellingen van regio’s. Tegenwoordig richten regio’s zich echter steeds meer op het vergroten van de ‘brede welvaart’. Daarmee komt er meer aandacht voor thema’s als welzijn, duurzaamheid en gezondheid. Bovendien zijn maatschappelijke opgaven steeds meer met elkaar verknoopt. Tot slot zien we dat in BRE’s niet alleen strategische ontwikkelvraagstukken op tafel liggen (wat willen we als regio bereiken?), maar ook daaruit volgende vragen als: hoe zorgen we ervoor dat baten én lasten binnen de regio eerlijk worden verdeeld?

 

Externe links

Links met betrekking tot het grootschalige onderzoek van BRE:

 

Gerelateerd

Meer weten?