Participatief werken als overheidsorganisatie | Berenschot

Dienst

Participatief werken en democratische vernieuwing

Als overheidsorganisatie beter participatief werken aan mooiere resultaten voor de maatschappij.
Afbeelding - Participatief werken en democratische vernieuwing

De relatie tussen overheid en samenleving verandert. Participatief werken wordt steeds belangrijker en overheden hebben de samenleving steeds meer nodig bij het oplossen van vraagstukken. Denk aan burgerparticipatie bij bouwprojecten, in het sociaal domein of bij het behoud van lokale voorzieningen. Tegelijkertijd vindt er steeds meer overheidsparticipatie plaats als overheden meedoen met burgerinitiatieven of inwoners de ruimte geven om een overheid te challengen. Om tot een tevreden samenleving en overheid te komen, is een productief samenspel nodig tussen politiek, bestuur, samenleving en organisatie. Dat is echter niet vanzelfsprekend.

Wij helpen overheidsorganisaties om beter participatief te werken aan mooiere resultaten voor de maatschappij. Aan de hand van onze visie op participatief pionieren en leren, leveren wij systematisch maatwerk.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Inhoudsontwikkeling

Wij helpen u bij het ontwerpen en implementeren van visies, concrete werkwijzen en beleids- en afwegingskaders en zorgen dat deze aansluiten bij de hele gemeente en de gemeenschap.

Procesbegeleiding

Als onafhankelijk voorzitter begeleiden wij het ontwerp van processen en de uitvoering van participatieprocessen tussen overheid en inwoners.

Training en workshops

Via onze trainingen en workshops leren wij bestuurders, gemeenteraden en ambtelijke organisaties alles over democratisch vakmanschap en bestuurlijke vernieuwing. Plus hoe u deze onderwerpen slim aanpakt.

Onderzoek en evaluatie

Wij onderzoeken innovatieve vormen van participatief werken en democratische vernieuwing. Dit doen wij door het evalueren en leren van casussen en ingewikkelde processen.

Versterken van de democratie

Onze adviseurs helpen u bij het uitvoeren van de Quick Scan Lokale Democratie voor het versterken van de lokale democratie.

Online participatiegame

Om het zelforganiserend vermogen van burgers beter te begrijpen, ontwikkelde we een online participatiegame: het publieke goederen experiment (PGE).

Eendaagse training

Meld je nu aan voor de eendaagse training 'Aan de slag met participatie!'

Bereid uw organisatie voor op de Wet versterking participatie op decentraal niveau en ga aan de slag met het goed organiseren van participatie.