Online participatiegame | Berenschot

Dienst

Online participatiegame

Om het zelforganiserend vermogen van burgers beter te begrijpen, ontwikkelden we een online game: het publieke goederen experiment (PGE).

Overheden willen steeds liever dat de samenleving initiatief neemt en dat burgers taken overnemen. De vraag is alleen of dat in de praktijk haalbaar is. Want welke ondersteuning of interventie helpt? Is de samenleving wel te vertrouwen? Loopt een overheid niet in de weg? Om het zelforganiserend vermogen van burgers beter te begrijpen, ontwikkelden Berenschot in samenwerking met de Erasmus Universiteit een online game: het publieke goederen experiment (PGE).

Overheden benaderen initiatieven vaak nog niet op de ideale manier. Initiatieven zijn vaak een beetje ongrijpbaar en denken en doen op totaal andere manieren dan overheden gewend zijn. Om als overheden goed om te kunnen gaan met initiatieven, moeten ze de initiatieven eerst goed begrijpen.

Het spelen van de game laat ambtenaren, politici én initiatiefnemers ervaren hoe zelforganisatie werkt. Zo krijgen ze meer inzicht in dilemma’s, gedrag en oplossingen. Door te reflecteren op verrassende of ongemakkelijke lessen, ontstaat ruimte voor nieuwe concepten van bestuur en voor het experimenteren met nieuwe houdingen en manieren van werken.

Waar gaat het PGE over?

In deze game gaan spelers samen een buurttuin onderhouden om te ervaren waar burgerinitiatieven mee te maken hebben. De tuin heeft dus een belangrijke samenbindende factor in de wijk en levert veel op. Maar er is ook vrijwillig onderhoud nodig. Het is de ultieme test om te kijken hoe deze situatie zich uitspeelt en wat overheden kunnen en moeten doen om die vrijwillige
inzet van inwoners (niet) te beïnvloeden. Wat zal werken? Controle, financiële prikkels, iets anders?

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag