Leerwerktraject realiseren van opgaven | Berenschot

Leerwerktraject

Realiseren van opgaven

In het leerwerktraject combineren we uw praktijk met actuele bestuurskundige inzichten. Stapsgewijs werkt u toe naar één plan voor uw opgave. Met oplossingen en acties waarmee u direct aan de slag kunt!
Afbeelding - Realiseren van opgaven
Voor wie
Programmamanagers, kwartiermakers, opgavemanagers en strategisch beleidsadviseurs
Aantal deelnemers
Circa vijftien deelnemers per groep
Duur
Zes tot acht bijeenkomsten (circa. 6 maanden)
Soort traject
Incompany
Investering
€45.000 excl. btw
Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag

Leer de opgave doorgronden én werk aan oplossingen!

Een organisatie kan opgaven zoals het woningtekort, natuurherstel, criminaliteit en de inrichting van jeugdzorg zelden alleen af. Tussen spelers met wie u ‘zaken moet doen’ is er vaak geen of gebrekkige overeenstemming over de opgave en de oplossingsrichting. De druk om op korte termijn resultaat te boeken is hoog, maar het bepalen en behouden van de langetermijnkoers minstens zo belangrijk. Daar komt nog bij dat u continu strategisch moet zien in te spelen op ontwikkelingen en onzekerheden, zonder ‘gebruiksaanwijzing’ of ‘maakbaar’ plan.

Dit zijn precies de redenen waarom veel overheidsorganisaties kiezen voor opgavegericht werken als aanpak voor zulke vraagstukken. Ook dan dienen zich overigens al snel tal van ingewikkelde puzzels aan:

  • Wat is eigenlijk de opgave? 
  • Wat moet u nu eigenlijk wel en niet doen? En hoe blijft u ná keuze voor een aanpak nog wendbaar?
  • Hoe werkt u strategisch samen met andere belangrijke spelers? En hoe houdt u alle belangen in evenwicht? 
  • En hoe zorgt u dat integraal werken (verbinden) niet leidt tot vertraging?

Omdat dit begrijpelijke én relevante vragen zijn, ontwikkelden wij vanuit Berenschot een leerwerktraject. Daarin gaan we met uw praktijk aan de slag en geven we samen antwoorden op bovenstaande vragen. Zo combineren we de praktijk met actuele bestuurskundige inzichten, die wij inbrengen. Onder onze begeleiding werkt u in stapjes toe naar één plan voor uw opgave. Met oplossingen en acties waarmee u direct aan de slag kunt! Daarnaast bieden we handvatten om opgavegericht werken in uw organisatie te versterken.

Werkwijze

In het leerwerktraject leren, spiegelen en reflecteren we op wat wel én niet succesvol is bij het werken aan de opgave. We doorleven de uitdagingen die u tegenkomt, doceren de nieuwste bestuurskundige inzichten, voeren een dialoog over de praktijk, scherpen het design van het plan aan, en maken zo het plan direct toepasbaar.

In stappen werken we toe naar een tastbaar eindproduct: een plan met oplossingen en acties voor de opgave(n). Als afronding van het traject ontvangt u een eindnotitie met lessen over hoe uw organisatie opgavegericht werken nog een stap verder kan brengen.

Elk traject is maatwerk: we bekijken samen wat nodig is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw opgaven en context. Uw leerwensen staan voorop en we passen het traject hier tussentijds op aan.

Resultaat

Aan het einde van het leerwerktraject:

  • heeft u een concreet plan voor de opgave(n) waarmee u direct aan de slag kunt
  • heeft u kennis van actuele bestuurskundige inzichten waarmee u de eigen opgave in de praktijk verder brengt
  • kunt u de samenwerking binnen en buiten uw organisatie versterken
  • zijn u en uw collega’s in staat beter opgavegericht te werken.

Waarom Berenschot?

Als bureau hebben we een unieke combinatie te bieden: we snappen de bestuurskundige theorie én we snappen de weerbarstige praktijk. We hebben diepgaande kennis over de meest moderne bestuurskunde. Onder andere onze samenwerking met de NSOB versterkt die positie. Maar we hebben ook een eigen gedrevenheid op kennis, daar selecteren we collega’s op. Tegelijkertijd nemen we al een aantal jaren als bureau verantwoordelijkheid voor vooruitgang in de moeilijkste opgaven die wij kennen, zoals: stikstof, de toeslagencrisis, de omgang met aardbevingen in Groningen, de Kaderrichtlijn Water en de asielcrisis. Dat dwong ons ook onszelf opnieuw uit te vinden: hoe brengen we theorie in de praktijk? Juist vanuit die combinatie – theoretische kennis en denkvermogen én praktische ervaring – ontwikkelden we onze inzichten rondom opgavegericht werken. Die inzichten delen we graag met u, omdat we op die manier bijdragen aan verbeteringen voor klant en land.