Controverse universiteitsonderdeel ontrafeld | Berenschot cases

Controverse universiteitsonderdeel ontrafeld

Case
Controverse universiteitsonderdeel ontrafeld

Deel deze case

Datum

27 december 2020

Opdrachtgever

Universiteit

Een reorganisatie binnen een universiteitsonderdeel was de directe aanleiding tot controverse en leidde tot klachten over en bij de leiding. Wij lieten alle betrokkenen in een vertrouwelijke setting hun verhaal doen. Op basis daarvan kwamen we tot een analyse van de situatie en tot een aantal aanbevelingen die inmiddels intern zijn opgepakt.

Oorzaken en oplossingen

Een beoogde reorganisatie leidde bij het universiteitsonderdeel tot een tweespalt tussen een groot deel van de medewerkers en de leiding. Een groep medewerkers heeft in dit proces klachten over de leiding ingediend, waarvan een deel anonieme, over een persoon. Wij werden gevraagd te onderzoeken welke factoren ten grondslag liggen aan de tweespalt en de klachten, en uiteraard welke oplossingen te vinden zijn.

Geprotocolleerd onderzoek

Hiertoe hebben we de inhoudelijke verschillen van meningen verkend, en deze geanalyseerd langs de lijn organisatie-inrichting, cultuur en leiderschap. Om het probleem en de omvang ervan inzichtelijk te maken, hebben we verder gesprekken gevoerd met de leiding, met een aantal medewerkers van de academie en de staf, en met de universiteit. Op basis hiervan besloot de opdrachtgever verder onderzoek te laten doen. Daarvoor hebben we onderzoeksvragen geformuleerd en groepsgesprekken geïnitieerd. Eenieder die dat wilde, werd voorts in de gelegenheid gesteld vertrouwelijk en op een externe locatie met ons te spreken. Tegelijkertijd hebben we een onderzoek ingesteld naar de anonieme klachten. Dit gebeurde geprotocolleerd, zodat zowel klagers als betrokkene in een veilige sfeer aan het onderzoek konden deelnemen – zodanig dat alle informatie ook boven tafel kwam.

Organisatiebrede aanbevelingen

Vervolgens hebben we het onderzoek langs de meetlat van interne regelgeving en gedragscodes gelegd. Op basis van de uitkomsten konden we de anonieme klachten ongegrond verklaren. Vervolgens hebben we een rapportage gemaakt met onze analyse en aanbevelingen. De aanbevelingen hadden betrekking op de governance van het college om de interne verbinding en de verbinding met de universiteit te versterken. Daarnaast hebben we ook aanbevelingen geformuleerd voor de interne organisatie en het leiderschap binnen het college. Een bewuste keuze, omdat je in onze visie pas een cultuurverandering kunt bewerkstelligen als dit samengaat met veranderingen in de structuur. De bevindingen hebben we gepresenteerd aan de hele organisatie. Inmiddels hebben alle betrokkenen samen de aanbevelingen intern opgepakt.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?