Open overheid en informatiehuishouding | Berenschot dienst

Dienst

Open overheid en informatiehuishouding

Wij helpen u in het kader van de Wet open overheid te werken aan een open en transparante organisatie en het op orde brengen van uw informatiehuishouding.
Afbeelding - Open overheid en informatiehuishouding

Uitvoering Wet open overheid

Meer transparantie in het openbaar bestuur is een belangrijk instrument om het vertrouwen in de overheid te herstellen. Na de inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022 hebben overheidsorganisaties al invulling gegeven aan passieve openbaarmaking. Het Rijk maakt nu tempo met het vrijgeven van definities van de informatiecategorieën die straks verplicht worden om actief openbaar te gaan maken. Het live gaan van de Woo-index stelt overheidsorganisaties bovendien in staat om de informatiecategorieën actief te publiceren volgens de Woo.

Invulling geven aan de daadwerkelijke uitvoering van de Woo is echter nog niet zo makkelijk. Het vraagt inzet van verschillende expertises (juridisch, informatievoorziening, communicatie) en uw organisatie moet keuzes maken, iets waar wij al vele overheidsorganisaties bij hebben mogen ondersteunen.

Daarnaast helpen we u bij het duurzaam op orde brengen van uw informatiehuishouding, zodat informatie sneller vindbaar en uitwisselbaar is in uw organisatie. Hiervoor werken we samen met Statisfact. Wij vanuit onze jarenlange ervaring als organisatieadviseur in het openbaar bestuur en Statisfact vanuit haar jarenlange ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar datagedreven werken en de staat van de informatiehuishouding vanuit medewerkersperspectief.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Nul- en voortgangsmeting informatiehuishouding

Een nulmeting laat zien hoe uw organisatie momenteel omgaat met digitale informatie:

  • Huidige afspraken en in hoeverre deze worden nagekomen.
  • Grootste belemmeringen bij gebruik/zoeken van informatie en concrete verbeterpunten.
  • Borging van de informatiehuishouding.
  • Situatie op afdelings- of teamniveau.
  • Bewustwording van een goede informatiehuishouding en draagvlak voor verbeteracties.

Periodieke vervolgmetingen stellen u in staat de kwaliteit van uw informatiehuishouding te volgen en tussentijds bij te sturen. Ook worden zo effecten van projecten of wijzigingen in de dienstverlening zichtbaar.

Impactanalyse en implementatieplan

Waar staat uw organisatie nu en welke stappen zijn nodig om aan de Woo te voldoen? Per informatiecategorie inventariseren we hoe uw organisatie deze kan publiceren en welke keuzes daaraan voorafgaand nog nodig zijn. Vervolgens stellen we een implementatieplan op dat aansluit bij de omvang en ambities van uw organisatie.

Statisfact

Berenschot en onderzoeksbureau Statisfact slaan de handen in een om uw informatiehuishouding op orde te brengen. Statisfact voert diverse kwantitatieve en kwalitatieve stakeholder-, medewerker,- en klantonderzoeken uit en biedt diensten om organisaties in beweging te brengen.

Statisfact