Digitaal leiderschap en competenties | Berenschot dienst

Dienst

Digitaal leiderschap en competenties

Versterk het digitaal leiderschap binnen uw organisatie.

De introductie van (nieuwe) digitale technologieën zoals Big Data, kunstmatige intelligentie en robotisering leiden doorgaans tot radicale veranderingen in werkprocessen. Tegelijkertijd is de aandacht voor informatievoorziening binnen het openbaar bestuur toegenomen. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op medewerkers, die geacht worden mee te gaan en mee te groeien. Het effect daarvan op medewerkers is divers. Zeker is wel dat competentieontwikkeling onder medewerkers en het versterken van leiderschap binnen de organisatie bovenaan de agenda moeten staan!

Adoptie- en verandervermogen

De digitale transformatie binnen uw organisatie begeleiden en besturen vraagt veel adoptie- en verandervermogen. Dat geldt voor de bestuurders, (lijn)managers én werknemers. Berenschot heeft de kennis, expertise en ervaring om digitalisering binnen uw organisatie op de kaart te zetten en te laten vliegen. We brengen de digitale competenties binnen uw organisatie naar het gewenste niveau en helpen bij het invullen van de benodigde aansturing. Om dit samen met u te realiseren richten wij ons op de elementen:

  • Leiderschap
  • Begeleiding van de verandering voor de medewerkers
  • Onderlinge samenwerking binnen de organisatie
Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Ontwikkeling binnen uw organisatie

Zo ontwikkelen we leiderschap en (digitale) competenties binnen uw organisatie:

  • Een leiderschapsontwikkelingstraject gevuld met sparringsessies, kennisontwikkeling en gedragshandvatten;
  • Gezamenlijk actualiseren van het HR-beleid t.a.v. strategische personeelsplanning voor een passende sturing op uw personeel, op basis van gesprekken met de ‘business’;
  • Trainingen op het gebied van verander- en leervermogen, competentiemanagement en digitale vaardigheden, gestoeld op situaties en use cases uit úw praktijk.