RESolution: inzicht in energiestrategieën | Berenschot

Dienst

RESolution: inzicht in alle regionale energiestrategieën

Hoe gaat Nederland de klimaatdoelstellingen behalen? Krijg gedetailleerd inzicht in alle regionale energiestrategieën (RES).
Uitzicht op windmolens, als gevolg van inzichten regionale energiestrategie

In dertig regio’s is hard gewerkt aan de RES 1.0. In elke regio zijn afwegingen gemaakt tussen de hoeveelheid duurzame opwek, de ruimtelijke inpassing, de energie-infrastructuur en het betrekken van inwoners. In de RES 1.0 zijn de keuzes vastgelegd. Wilt u weten welke keuzes er zijn gemaakt in de verschillende RES'en in Nederland? Of bent u benieuwd naar hoe ver de dertig RES’en zijn op het gebied van participatie, warmte of in de uitvoering van projecten? Maak dan kennis met RESolution, een digitale tool die grondig inzicht geeft in alle dertig energiestrategieën.

Grondig inzicht en overzicht

Deze tool is ontwikkeld voor gemeenten, provincies, ministeries, netbeheerders, (energie)leveranciers, bedrijven en brancheorganisaties die inzicht willen krijgen in de keuzes die zijn gemaakt in de verschillende regionale energiestrategieën. Dit biedt overzicht en de mogelijkheid om strategieën met elkaar te vergelijken, te leren van andere strategieën of inzicht te krijgen in (commerciële) kansen in de verschillende regio’s.

Gratis proberen!

U kunt RESolution een week lang gratis proberen. Laat uw gegevens achter of neem telefonisch contact met ons op.

Gratis proberen
Wat we bieden

RESolution: een schat aan informatie

Inzicht in acht thema’s

Via RESolution kunt u gemakkelijk zelf relevante informatie vinden over keuzes die zijn gemaakt in alle dertig RES’en. De tool geeft per regio toegang tot een schat aan informatie verdeeld over acht verschillende thema’s. De tool maakt het bovendien gemakkelijk om gegevens in een helder overzicht uiteen te zetten of gegevens uit verschillende strategieën met elkaar te vergelijken per thema of regio. De tool geeft inzicht in 8 thema's:

Onze tool geeft inzicht in acht thema’s binnen de regionale energiestrategieën.

 1. Het bod: Hoeveel TWh beoogt elke RES op te wekken, wat is de zon-windverhouding en hoe doet elke RES het vergeleken met het eigen elektriciteitsverbruik?
 2. Zoekgebieden: Hoe zeker zijn de zoekgebieden en op welk schaalniveau zijn ze omschreven?
 3. Warmte: Welke RES zet in op een regionaal warmtenet en hoe ver zijn ze hierin? Spelen er regionale verdeelvraagstukken?
 4. Ruimtelijke inpassing: Naar welke ruimtelijke koppelkansen wordt er gekeken en welke knelpunten ontstaan er?
 5. Participatie: Hoe zijn bewoners meegenomen op regionaal niveau? Wat was de rol van energiecoöperaties? Hoe wordt er toegewerkt naar 50% lokaal eigendom?
 6. Systeemefficiëntie: Wat was de invloed van de netbeheerder op de RES 1.0? Hoe hoog zijn de kosten die voorkomen kunnen worden met systeemefficiënte keuzes?
 7. Governance: Hoe zijn de RES’en georganiseerd en welke partijen doen mee?
 8. Uitvoering: Hoe pakken regio’s de uitvoering aan? Welke thema’s worden regionaal opgepakt?

Een greep uit de mogelijkheden

 • Bekijk het landelijke overzicht in grafieken en kaarten en ontdek regionale verschillen
 • Vergelijk individuele RES’en op acht thema’s
 • Zoom in op een specifiek thema en kijk hoe regio’s dit opnemen in de RES 1.0
 • Stel eigen gebieden in en filter op thema naar wens

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden vindt u hierover een vereenvoudigde weergave van RESolution met enkele inzichten op het thema 'Warmte'.