Webinar Wendbaarheid & leiderschap | Webinar

Webinar Wendbaar organiseren en adaptief leiderschap

Evenement
Webinar Wendbaar organiseren en adaptief leiderschap

Deel dit evenement

Datum

16 september 2021

Het wendbaar maken van organisaties is volgens bestuurders één van de belangrijkste prioriteiten. Wat vraagt dit van het ontwerp van uw organisatie? En wat kan adaptief leiderschap voor uw organisatie betekenen? Bekijk hier het webinar terug!

Sinds 2007 brengt Berenschot jaarlijks het Strategie Trends-onderzoek uit, dat een uniek inkijkje biedt in directiekamers. Dit jaar benoemden bestuurders het wendbaar maken van de organisatie opnieuw als één van de belangrijkste prioriteiten. Niet verwonderlijk, gezien het hoge tempo waarin trends en ontwikkelingen elkaar opvolgen en de grote onzekerheden die dat met zich mee kan brengen. Zo zet de huidige coronacrisis de continuïteit van veel organisaties onder druk. Organisaties wendbaar maken is daarom belangrijker dan ooit. Niet alleen om nu te reageren op de veranderende realiteit, maar ook om in de toekomst relevant te blijven.

Flexibel organisatieontwerp

Een wendbare organisatie vraagt om een flexibel organisatieontwerp c.q. een ontwerp dat kan ademen en leefruimte heeft. Zonder overdesign, maar met heldere kaders waarbinnen teams en mensen opereren. Hoe flexibeler het organisatieontwerp, hoe makkelijker organisaties zich kunnen aanpassen aan hun omgeving en kunnen vernieuwen. Denise Hartog, consultant bij Berenschot, belicht tijdens het webinar twee organisatieontwerpkeuzes die wendbaarheid vergroten: keteninrichting en decentrale regelruimte.

Leiderschap

Een andere bepalende factor voor wendbaarheid is leiderschap. In tijden van onzekerheid, zoals de huidige coronacrisis, vormen controle en directieve sturing een vrij automatische respons van leidinggevenden. Elementen die dan juist contraproductief kunnen werken. Egmont Tilleman presenteert tijdens het webinar het concept van adaptief leiderschap, dat een inzichtelijk kader biedt voor wendbaarheid in de aansturing van medewerkers – juist in onvoorspelbare tijden.

Bekijk het webinar

Denise Hartog en Egmont Tilleman nemen u in dit webinar mee in wendbaar organiseren en adaptief leiderschap. En hoe deze twee onderwerpen zich tot elkaar verhouden. 

Meer weten?

Gerelateerde inzichten