Havenbedrijf Rotterdam maakt sprong voorwaarts in crisismanagement en cybersecurity


In de haven van Rotterdam is cybersecurity voortdurend en in toenemende mate een punt van aandacht. Zo heeft het programma FERM Rotterdam Port Cyber Resilience tot doel de digitale weerbaarheid te vergroten. Dit gebeurt onder andere door het oefenen met crisismanagement in realistische scenario’s. Het programma gaat uit van ‘samen sterk’, omdat een gezamenlijke inzet van Havenbedrijf Rotterdam, bedrijfsleven en hulpdiensten de meest effectieve aanpak is in een cybercrisis.

CyberNautics

In dat kader prepareerde de haven van Rotterdam in samenwerking met Berenschot een crisisaanpak voor ICT- en cyberincidenten in de nautische keten. De aanpak beschrijft het Haven Crisisteam (HCT) en daarnaast meerdere actiecentra met een eigen focus op de maritieme operatie, de logistieke operatie, ICT en communicatie. Om de gezamenlijke cyberweerbaarheid te testen, werd in november 2018 geoefend met een door Berenschot georganiseerde fictieve cyberaanval in de Rotterdamse haven: CyberNautics.

Oefening op tactisch en strategisch niveau

Bij deze tweede editie van CyberNautics werd tegelijkertijd geoefend op zowel het tactisch (actiecentra) als het strategisch niveau (HCT). Vanuit onder andere de Divisie Havenmeester Rotterdam, de rederijen en terminals, het Loodswezen Rotterdam-Rijnmond en de Douane pakten de deelnemers de (effecten van de) cyberaanval aan. Tijdens deze oefening kwam ook de rol van de fictief getroffen bedrijven en de rol van de veiligheidsregio nadrukkelijk in beeld. Met de ontwikkeling van de actiecentra Maritiem en ICT en het gezamenlijk oefenen met het Haven Crisisteam heeft het Havenbedrijf Rotterdam een sprong voorwaarts gemaakt in crisismanagement.


Zie ook

Impressie

Cybersecurity Rotterdamse Haven - 1

Cybersecurity Rotterdamse Haven - 2 (1)