Meer succesvolle EU-subsidieaanvragen | Berenschot cases

Meer succesvolle EU-subsidieaanvragen

Case
 Meer succesvolle EU-subsidieaanvragen

Deel deze case

Datum

01 mei 2020

Opdrachtgever

Ministerie IenW

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is het kader voor het meerjarenplan van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en vervoerregio’s om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. In de komende jaren gaan overheden aan de slag met deze opgave. Daarvoor hebben ze geld nodig. Hierbij kunnen Europese subsidies een waardevolle aanvulling zijn. Sommige wegbeheerders maken hiervan al gebruik om verkeersveiligheidsprojecten te realiseren, maar dat kan altijd nog meer en beter.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil medeoverheden stimuleren andere financiering te vergaren voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, naast de middelen die het Rijk daarvoor zelf beschikbaar stelt. Concreet denken zij hierbij aan EU-subsidies voor verkeersveiligheidsprojecten. IenW gaf Berenschot de opdracht een handreiking te maken voor deze EU-subsidies. Een handreiking die goed aansluit bij de behoeften en belevingswereld van provincie- en gemeenteambtenaren. Dat vergroot immers de kans op succesvolle aanvragen.

Het EU-subsidielandschap in kaart

Als wegbeheerder kun je op verschillende manieren een EU-subsidie aanvragen voor veiligheidsprojecten. Waar je dat moet doen en hoe, hangt af van de subsidieregeling. Dit proces is niet altijd even overzichtelijk en makkelijk. Bovendien zijn niet alle regelingen interessant. Dat was ons al bekend, op basis van onze uitgebreide kennis van EU-subsidies en het aanvragen daarvan.

In een subsidiescan bekeken we daarom welke specifieke EU-subsidies interessant zijn voor wegbeheerders. Bij welke maken zij de meeste kans? Om een en ander goed te kunnen matchen met de wensen en behoeften van de doelgroep gingen we in gesprek met potentiële gebruikers van provincies, gemeenten en vervoerregio’s. Tevens hielden we interviews met gemeenten en provincies met succesvolle subsidieaanvragen om hun ervaringen te achterhalen.

Handreiking EU-subsidies

Alle input hebben we gecombineerd en omgezet in de handreiking EU-subsidies verkeersveiligheid. Deze hebben we inmiddels namens IenW via diverse kanalen onder de doelgroep verspreid.

In dit overzichtelijke, fraaie en handzame boekje staat waar wegbeheerders aan moeten denken bij het aanvragen van EU-subsidies voor verkeersveiligheid. Welke subsidies zijn relevant? Hoe kun je met succes aanspraak maken? Wat komt daar allemaal bij kijken? Ter illustratie namen we naast het stappenplan een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden op in de handreiking.

Onderbouwd keuzes maken

De handreiking geeft zo een eerlijk beeld van de voor- en nadelen en de kansen en verplichtingen die een Europese subsidieaanvraag met zich meebrengt. Met dit in handen kunnen wegbeheerders onderbouwd een afweging maken of zij een aanvraag willen doen en zo ja, hoe ze dat dan het beste kunnen aanpakken. Dat scheelt tijd en vergroot de kans op succes aanzienlijk. Een win/win situatie voor alle betrokkenen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief