Executive management assessment | Berenschot

Dienst

Executive management assessment

Om in te kunnen spelen op steeds veranderende omstandigheden zijn organisaties op zoek naar leiders met toekomstvisie en lef. Met het Executive management assessment selecteert u de juiste leiders voor de toekomst.
Executive management assessment

De eisen die aan bestuurders en topmanagement worden gesteld zijn fors en uitdagend. Snel veranderende externe omstandigheden, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en talentmanagement, vragen om leiders met een duidelijke toekomstvisie, die flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen en in staat zijn om een veranderkundige opdracht te leiden. Met het Executive management assessment selecteert u de juiste leiders voor de toekomst. Geschikt voor senior management, CEO, CFO, COO, CMO, CHRO (en andere Executive rollen), bestuurders, burgemeesters of bijvoorbeeld de gehele directie, board of bestuur.

Assessment op maat

Het Executive management assessment geeft grondig inzicht in het persoonlijk leiderschapsprofiel van bestuurders en de wijze waarop zij opereren. Hoe het assessment er precies uitziet? Dat is afhankelijk van het gewenste leiderschapsprofiel, de context waarin de kandidaat moet gaan opereren en de (veranderkundige) opgave waar een bestuurder voor komt te staan. Op basis van een zorgvuldig en uitgebreid intakegesprek stellen we op maat een passend assessment samen.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Vraag naar de mogelijkheden
Executive management assessment

Sluit naadloos aan op het gewenste leiderschapsprofiel

Toekomstvisie

Externe veranderingen in de markt vragen om een nieuwe inrichting en vorm van besturing binnen organisaties. Het vraagt om leiders met een duidelijke toekomstvisie, die flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen en in staat zijn om een veranderkundige opdracht te leiden. In het Executive management assessment kijken we dan ook in het bijzonder naar de mate waarin kandidaten passen bij de waarden van een organisatie en verbinding kunnen maken de organisatie, haar klanten en medewerkers.

In simulaties staan actuele bestuurs- of bedrijfskundige opgaven centraal. Dat geeft diepgaand inzicht in de wijze waarop kandidaten in praktijksituaties opereren.

Casuïstiek

We hebben veel ervaring in uiteenlopende branches en beschikken over herkenbare simulaties en casuïstiek. Daarin staan actuele opgaven, dilemma’s en uitdagingen centraal. Rondom de casuïstiek voeren kandidaten verschillende analyses en simulaties uit. Zo krijgen we breed inzicht in de wijze waarop kandidaten de gewenste capaciteiten, drijfveren en persoonskenmerken inzetten in praktijksituaties. Desgewenst ontwikkelen we casuïstiek op maat. Uiteraard in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever.

 

Kennis en ervaring

Als adviesbureau werkt Berenschot al 85 jaar aan vooruitgang in organisaties. Als geen ander kennen we de uitdagingen waar bestuurders en topmanagement voor staan. We maken dan ook optimaal gebruik van deze kennis en ervaring bij het samenstellen van onze assessments en de bijbehorende casuïstiek. Waar nodig zetten we onze bestuurs- en organisatieadviseurs in als co-assessor.

 

Wanneer in te zetten?

Dit Executive management assessment biedt uitkomst als u:

  • zekerheid zoekt en erop wil vertrouwen dat u de juiste beslissing neemt bij de benoeming van sleutel-functionarissen;
  • inzicht wil in het aanwezige doorgroeipotentieel van leidinggevenden, bijvoorbeeld bij opvolgingsvraagstukken;
  • inzicht wil krijgen in het leiderschapsprofiel van kandidaten, in relatie tot een herinrichting, veranderopgave of transitieproces;
  • zelf bestuurder bent en behoefte heeft aan inzicht in uw kwaliteiten en ontwikkelthema’s, in relatie tot uw functie;
  • lid bent van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en een (verplichte) zelfevaluatie wil ondergaan.

 

Impactvolle ervaring

Tijdens onze op maat samengestelde assessments laten we kandidaten stevig reflecteren op eigen gedrag en leiderschapsstijl. Zij krijgen daarmee diepgaand inzicht in hun persoonlijke leiderschapsprofiel en de wijze waarop zij opereren. Het doorlopen van het Executive management assessment vormt daarmee een zeer impactvolle ervaring en levert inzichten op waar kandidaten gedurende hun verdere loopbaan gebruik van kunnen maken.

 

Executive teamanalyse

Als alle leden van een directieteam of bestuur het Executive management assessment hebben doorlopen, kunnen we een executive teamanalyse opstellen. Waar versterken de teamleden van de directie of het bestuur elkaar? Waar liggen lacunes? Wat hebben teamleden van elkaar nodig? En hoe gaan teams om met (on)verwachte (externe) uitdagingen? De teamanalyse geeft praktische inzichten om deze vragen te beantwoorden. Zo vergroten we de effectiviteit van teams in relatie tot hun (verander)opgave.

Ervaren assessmentpsychologen laten kandidaten stevig reflecteren op hun gedrag en leiderschapsstijl. Dat maakt dit assessment tot een unieke ervaring voor bestuurders.