Bestuurder bij BrabantWonen I Berenschot Search

Bestuurder bij BrabantWonen

Vacature

Deel deze vacature

Als grote woningcorporatie staat BrabantWonen voor ‘natuurlijk samen’ en werkt ze aan ‘goed wonen en leven’ in een sociale en duurzame omgeving. Aan het einde van dit jaar zal de huidige bestuurder in verband met pre-pensioen zijn taken overdragen. BrabantWonen is daarom op zoek naar een nieuwe bestuurder; een maatschappelijk ondernemer met oog en oor voor de huurders, de organisatie en de brede maatschappelijke context waarin BrabantWonen acteert.

Je rol als bestuurder

Als bestuurder ben je je bewust van de maatschappelijke rol van een woningcorporatie, je hebt een heldere visie op de veranderingen in de maatschappij en je geeft daar, binnen de volkshuisvestelijke opgave, op een flexibele manier vorm en inhoud aan.

Je omarmt de missie en visie van BrabantWonen en je stelt vanuit die basis samen met de directie de strategische koers voor de komende jaren op. Je kijkt op een ondernemende manier naar de markt en je onderzoekt samen met de organisatie nieuwe mogelijkheden passend bij de missie en visie. Je zoekt actief de samenwerking op met relevante stakeholders van BrabantWonen zoals de maatschappelijke partners en regionale en landelijke overheden.

De directie bestaat uit de directeur Wonen, de directeur Vastgoed & Bedrijfsvoering en de directeur Strategie & Ontwikkeling. Je geeft deze drie directeuren positie en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Je persoonlijke leiderschapsstijl intern is faciliterend, inspirerend, verbindend en betrouwbaar. Als cultuurdrager worden uitingen van coachend en dienend leiderschap gevraagd die voor de gehele organisatie zichtbaar zijn.

Je bent eindverantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke opgave (kwalitatief en kwantitatief) en de financiële resultaten van de organisatie. Je legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en je draagt bij aan een goede werkrelatie met de raad.

Je neemt mee

  • Een academisch denk- en werkniveau.
  • Ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke bestuurlijke rol in een complexe, maatschappelijke organisatie.
  • Een duidelijke visie op volkshuisvesting in de driehoek van wonen, zorg en welzijn en de uitdagingen die daarbij horen.
  • Initiatief en ondernemerschap - daarbij blijf je scherp op consequenties van vernieuwing (zoals verduurzaming, woonconcepten en digitalisering) en ben je realistisch in termen van haalbaarheid voor de organisatie.
  • Een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen in de interne en externe rollen en verantwoordelijkheden.
  • De grondhouding dat het realiseren van de opgaven alleen in samenwerking kan – je bent zichtbaar in je rol als boegbeeld én je stimuleert directie en medewerkers om zichtbaar te zijn in externe netwerken.
  • Verbinding - open, zichtbaar en benaderbaar - je bent het eigen ego voorbij, authentiek, toegankelijk en besluitvaardig.
  • De ervaring met de medezeggenschap zoals een ondernemingsraad en/of huurdersvertegenwoordiging.
  • De bereidheid de Brabantse cultuur te ervaren en binding met de regio aan te gaan.

Over BrabantWonen

BrabantWonen heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van wonen in de regio rond ’s-Hertogenbosch en Oss en de woningcorporatie bepaalt in belangrijke mate het gezicht van deze beide gemeenten. BrabantWonen is er voor huishoudens die niet terecht kunnen op de koopmarkt of particuliere huurmarkt, voor starters en studenten en voor mensen die zorg of een steuntje in de rug nodig hebben. In totaal heeft BrabantWonen bijna 22.000 woningen, zorglocaties met name bij BrabantZorg, kantoren, winkels, garages en parkeerplaatsen in de regio Noordoost-Brabant. In ’s-Hertogenbosch is BrabantWonen de grootste huisvester van studenten. Vanuit de locaties ’s-Hertogenbosch en Oss werken zo’n 220 medewerkers samen met regionale partners aan een prettige woonomgeving voor de bewoners. De woningcorporatie heeft een sterke financiële positie en is in staat een passende invulling te geven aan haar maatschappelijke opdracht. Meer informatie over BrabantWonen is te vinden op: www.brabantwonen.nl

Vergoeding

De functie wordt gewaardeerd volgens de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT) en is ingeschaald in klasse H. In beginsel geldt een aanstelling voor een bestuursperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties is voorwaarde voor de benoeming.

Geïnteresseerd?

Herken je jezelf in bovenstaande beschrijving? Verras ons dan met jouw curriculum vitae en motivatie. Je kunt deze sturen aan Jolanda Salari en Marion Kortenraij via onderstaande solliciteerbutton. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda (06 21 23 41 48) of met Marion (06 11 37 84 88). Zij vertellen je graag meer over de functie.

Je hebt gereageerd. En nu?

Je hebt tot en met 17 mei 2024 gelegenheid om te reageren. Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een pre-assessment gericht op persoonlijkheid, drijfveren en leiderschapsstijl en een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 21-22. Op basis hiervan komt Berenschot tot een voordracht van kandidaten aan BrabantWonen. De selectiegesprekken staan gepland op 5 juni. Vervolgens vinden er gesprekken met het directieteam en een afvaardiging van de ondernemingsraad plaats op 11 juni en met BrabantZorg op 19 juni. Onderdeel van de procedure is het afnemen van een assessment (in week 26) en het raadplegen van openbare bronnen. We streven ernaar vóór 1 juli de selectieprocedure af te ronden.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Bestuurder bij BrabantWonen'.