Directeur-bestuurder bij Rondom Wonen

Directeur-bestuurder bij Rondom Wonen

Vacature

Deel deze vacature

Wonen met een dorps karakter dicht bij de RandstadRail en in het groen, in kernen met uitstekende voorzieningen en steden als Rotterdam, Zoetermeer, Delft en Den Haag om de hoek. Dát is wonen in Pijnacker-Nootdorp. Rondom Wonen is hier de belangrijkste sociale verhuurder met ruim 2.900 woningen en ander vastgoed. Rondom Wonen is een kleinschalige, frisse en actieve woningcorporatie. Rondom Wonen wil meer mensen passend huisvesten.

Voor Rondom Wonen zijn we op zoek naar een directeur-bestuurder; een zakelijk en maatschappelijk ondernemer met een goed oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de sociale kant van wonen en leefbaarheid in een werkgebied waar een enorme druk is op de (sociale) woningmarkt. Binnenkort verlaat de huidige directeur-bestuurder de organisatie. Rondom Wonen is daarom op zoek naar een nieuwe, verbindende en enthousiasmerende bestuurder.

Het profiel

Als directeur-bestuurder zorg je ervoor dat de maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven van Rondom Wonen worden gerealiseerd. Je bent verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en onderhoudt een breed netwerk van relaties die een rol spelen bij de realisatie van de opgaven. Je vertaalt de externe ontwikkelingen en signalen naar de organisatie. Je houdt daarbij rekening met de schaalgrootte van de organisatie en verzilvert de toegevoegde waarde hiervan. De directeur-bestuurder continueert de lijn die de afgelopen jaren is ingezet, omarmt het strategisch koersplan en ontwikkelt dit verder door. Je formuleert op basis van het koersplan concrete doelen, ziet toe op de uitvoering en bent verantwoordelijk voor de resultaten. Je schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten met aandacht voor de risicobeheersing.

De opgaven vragen om een directeur-bestuurder die:

 • kennis van en ervaring met volkshuisvesting heeft en affiniteit heeft met financiële
 • (bedrijfs)processen, met oog voor risico’s en borging;
 • ondernemend is met een zakelijke inslag, flexibel en proactief, richting durft te bepalen, koersvast en besluitvaardig is;
 • strategisch denkvermogen heeft en er ook van geniet om tussen én met de mensen te werken aan meer concrete zaken;
 • de ingezette strategische koers omarmt, verder ontwikkelt en invulling aan die koers geeft samen met het MT, de organisatie en betrokken stakeholders;
 • sociaal bewogen is, affiniteit heeft met huurders en betrokken is bij de maatschappelijke opgaven van Rondom Wonen;
 • situationeel leiderschap toont en stuurt vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid;
 • verbindend naar binnen en naar buiten is, warm en met oprechte interesse in de ander;
 • gelooft in de kracht van samenwerking als belangrijke voorwaarde voor succes;
 • gewend is om scherp aan de wind te varen, de omgeving daarin weet mee te nemen en oog heeft voor de risicobeheersing en de daarbij vereiste wendbaarheid;
 • gevoel heeft voor of ervaring heeft met de medezeggenschapsraad zoals een ondernemingsraad, huurdersvertegenwoordiging en/of cliëntenraad.

Dit maakt jou bijzonder:

 • Je hebt een heldere visie op de volkshuisvesting in de driehoek van wonen, zorg en welzijn, en de uitdagingen die daarbij horen.
 • Je bent vernieuwend en toont ondernemerschap. Daarbij blijf je alert op de consequenties van vernieuwing en ben je realistisch in termen van haalbaarheid voor de organisatie.
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden.
 • Je bent een in- en extern boegbeeld, zichtbaar en betrokken met een natuurlijk overwicht waarbij je anderen laat schitteren.
 • Je hebt flair en humor, toont lef en daadkracht, maar blijft daarbij in verbinding met de organisatie en betrokken stakeholders.
 • Je bent een positief-kritische en strategische sparringpartner die op nieuwe zaken durft te anticiperen en vanuit een helicopterview zaken verder weet te brengen.
 • Je beschikt over goede communicatieve en relationele vaardigheden. Je bent sociaal, toegankelijk, aanspreekbaar, reflectief en kan feedback geven en ontvangen.
 • Je bent woonachtig in de regio en/of hebt een regionale verbondenheid.
 • Je herkent je in de kernwaarden: dichtbij, meedenkend en oprecht.

Voor een uitgebreide profielschets verwijzen we naar het document onderaan deze vacaturetekst.


Vergoeding

De functie wordt gewaardeerd volgens de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT) en is ingeschaald in Klasse E. In beginsel geldt een aanstelling voor een bestuursperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Het is wenselijk dat de nieuwe bestuurder zich voor langere tijd kan verbinden aan de organisatie. Dit uiteraard bij goed functioneren. Een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties is voorwaarde voor benoeming.

Over Rondom Wonen

Rondom Wonen hanteert in het dagelijks werk de kernwaarden dichtbij, meedenkend en oprecht. Dat betekent dat mensen de corporatie makkelijk weten te vinden, dat actief aan de realisatie van woonwensen van huidige en toekomstige huurders wordt gewerkt, dat Rondom Wonen duidelijk is over wat er wel en niet kan en dat ook uitlegt.

Rondom Wonen werkt actief lokaal en regionaal samen met partners en collega-corporaties, speelt daarin regelmatig een voortrekkersrol en zoekt voortdurend de verbinding met haar huurders op.

Bij Rondom Wonen werken ruim 30 medewerkers. Die medewerkers krijgen ruim baan voor eigen initiatief en ondernemerschap met het koersplan als richtinggevend kader. Mensen werken graag bij Rondom Wonen en Rondom Wonen streeft ernaar haar medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Dat werkt: er is sprake van een hoge medewerkerstevredenheid, weinig vacatures en een structureel laag ziekteverzuim. Het managementteam bestaat - naast de directeur-bestuurder - uit de managers wonen, vastgoed en finance & control en wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Geïnteresseerd?

Herken je jezelf in bovenstaande beschrijving? Verras ons dan met jouw curriculum vitae en motivatie. Je kunt deze sturen aan Jolanda Salari en Marion Kortenraij via onderstaande solliciteerbutton. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda (06 21 23 41 48) of met Marion (06 11 37 84 88). Zij vertellen je graag meer over de functie.

Je hebt gereageerd. En nu?

Je hebt tot en met 4 mei 2024 gelegenheid om te reageren. Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een pre-assessment gericht op persoonlijkheid, drijfveren en leiderschapsstijl en een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 20. Op basis hiervan komt Berenschot tot een voordracht van kandidaten aan Rondom Wonen. Deze gesprekken staan gepland op 4 juni 2024. Onderdeel van het selectietraject is het afnemen van een assessment (in week 24) en het raadplegen van openbare bronnen. We streven ernaar vóór 15 augustus de procedure af te ronden.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Directeur-bestuurder bij Rondom Wonen'.