Lid raad van commissarissen bij Bo-Ex

Lid raad van commissarissen bij Bo-Ex

Vacature

Deel deze vacature

Bo-Ex is een echte Utrechtse woningcorporatie met een sterke lokale verankering en een warm hart voor de bewoners van haar 9.000 woningen. Medewerkers werken, samen met de huurders en samenwerkingspartners, iedere dag aan betaalbaar en goed wonen, in leefbare wijken en buurten. Bo-Ex wil dicht bij haar bewoners staan met persoonlijke aandacht, inlevingsvermogen en doen wat ze belooft. Het vergroten van de klanttevredenheid staat hoog in het vaandel. Bo-Ex wil zich verder ontwikkelen als netwerkorganisatie en gelooft in de kracht van samenwerking; van buurt tot wijk, met bewoners, stakeholders en collega-corporaties. De focus ligt daarnaast op het up-to-date houden van de portefeuille. Bo-Ex bouwt duurzaam en slim, met het oog op de toekomst. Door de omvang van de corporatie is Bo-Ex flexibel en wendbaar en kan snel inspelen op de behoefte van de stad.

Het toezicht op Bo-Ex wordt uitgevoerd door de raad van commissarissen (RvC). De RvC van Bo-Ex bestaat momenteel uit vijf leden en vervult naast de rol van toezichthouder ook de rol van adviseur en werkgever van de bestuurder op vakkundige en onafhankelijke wijze. Daarbij wordt de governancecode woningcorporaties gevolgd.

Conform het rooster van aftreden, ontstaat een vacature voor een lid raad van commissarissen (RvC). Wij zijn op zoek naar een verbindend en betrokken toezichthouder RvC. Een doortastend lid met maatschappelijke betrokkenheid, iemand die zicht heeft op de actuele ontwikkelingen in de samenleving en die met zijn of haar benoeming bijdraagt aan de complementariteit en diversiteit in de RvC.


Het profiel

De individuele deskundigheid voor deze specifieke rol is gericht op de volgende aandachtsgebieden:

  • Brede ervaring in een eindverantwoordelijke functie bij een maatschappelijke organisatie zoals een zorg- of welzijnsinstelling.
  • Zicht op actuele sociale maatschappelijke ontwikkelingen en kennis van vraagstukken in het sociaal domein en visie op netwerksamenwerking in de keten wonen-zorg-welzijn.
  • Gevoel voor financiële (bedrijfs-)processen, met oog voor risico’s en borging.
  • Rolbewust en zicht op governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van toezichthouders en bestuur.
  • Een sterke verbondenheid met de stad en regio Utrecht en bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied.

Daarnaast herken je je in de volgende punten:

  • Je denkt en werkt op strategisch niveau en je kunt maatschappelijke trends signaleren die mogelijk impact hebben op de missie, visie en/of strategie van de organisatie en op de volkshuisvestelijke opgave.
  • Je beschikt over ervaring als toezichthouder en weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie. Je bent integer, doortastend en onafhankelijk.
  • Je bent een teamspeler pur sang: verbindend, het eigen ego voorbij, authentiek en toegankelijk.
  • Je bent sociaal, aanspreekbaar, reflectief en kan feedback geven en ontvangen.
  • Je beschikt over voldoende tijd voor de werkzaamheden van commissaris en bent bereid deze tijd daaraan te besteden.

De RvC vindt dat diversiteit een betere besluitvorming bevordert en hecht er veel waarde aan de diversiteit van onze samenleving weerspiegeld te zien in de organisatie. Om die reden nodigen wij nadrukkelijk ook kandidaten met een andere culturele achtergrond uit te solliciteren. Bo-Ex vindt het daarnaast voor de continuïteit belangrijk dat een nieuwe commissaris zich voor een langere periode kan committeren. Hierdoor hebben we een voorkeur voor een kandidaat die nog in het werkende leven staat en beschikbaar is voor twee zittingstermijnen van vier jaar.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn van vier jaar. De honorering van de commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en bedraagt voor een lid in 2024 € 15.600 voor een heel jaar.

Geïnteresseerd?

De werving en selectie voor deze procedure wordt begeleid door Berenschot. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 3 mei 2024 een motivatiebrief en curriculum vitae via onderstaande solliciteerbutton naar Jolanda Salari en Marion Kortenraij van Berenschot Search.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Marion Kortenraij via 06-11 37 84 88 of Jolanda Salari via 06-21 23 41 48 of. Zij vertellen je graag meer over de vacature.

Voor meer informatie, waaronder jaarverslag, visitatierapport en visie op besturen en toezicht houden, verwijzen wij je graag naar de site van Bo-Ex

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 19-20. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor de RvC van Bo-Ex in week 20. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de RvC op 14 juni 2024. Op 18 juni volgt een gesprek met de wervings- en adviescommissie. De uiteindelijke voorkeurskandidaat dient vervolgens de procedure voor een zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit woningcorporaties te doorlopen. De beoogde start van de nieuwe commissaris is per 1 augustus 2024.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Lid raad van commissarissen bij Bo-Ex'.