Lid RvC met kennis van volkshuisvesting en vastgoed bij BrabantWonen

Lid raad van commissarissen met kennis van volkshuisvesting en vastgoed bij BrabantWonen

Vacature

Deel deze vacature

Een ervaren commissaris, strategisch en verbindend met bewezen expertise in maatschappelijk vastgoed.

De vacature

De raad van commissarissen (RvC) van BrabantWonen bestaat uit zes leden. Twee van hen zijn op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging benoemd. Hoofddoel van de RvC is toezicht houden op de volkshuisvestelijke prestaties en de financiële continuïteit van BrabantWonen. Als uitgangspunt voor hoogwaardig toezicht wordt aangemerkt dat de leden van de RvC onafhankelijk en professioneel zijn in hun rol als toezichthouder.

Ieder lid heeft een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de volkshuisvestingssector en de doelstellingen van BrabantWonen.

Voor deze vacature geldt specifiek dat het nieuwe lid:

  • inzicht heeft in het algemene functioneren en in de actuele ontwikkelingen van de woning- en vastgoedmarkt, landelijk en lokaal;
  • een visie heeft op de volkshuisvesting, de positie en de rol van woningcorporaties en strategische samenwerkingsverbanden;
  • goed is ingevoerd in de volkshuisvestelijke vraagstukken zoals verduurzaming, betaalbaarheid, sociale veiligheid en nieuwe vormen van wonen;
  • een stevige gesprekspartner is op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement;
  • bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed;
  • gemakkelijk verbinding legt met diverse belanghebbenden, makkelijk benaderbaar en merkbaar sociaal bewogen is.

Over BrabantWonen

BrabantWonen heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van wonen in de regio rond ’s-Hertogenbosch en Oss en de woningcorporatie bepaalt in belangrijke mate het gezicht van deze beide gemeenten. BrabantWonen is er voor huishoudens die niet terecht kunnen op de koopmarkt of particuliere huurmarkt, voor starters en studenten en voor mensen die zorg of een steuntje in de rug nodig hebben. In totaal heeft BrabantWonen bijna 22.000 woningen, zorglocaties met name bij BrabantZorg, kantoren, winkels, garages en parkeerplaatsen in de regio Noordoost-Brabant. In ’s-Hertogenbosch is BrabantWonen de grootste huisvester van studenten. Vanuit de locaties ’s-Hertogenbosch en Oss werken zo’n 220 medewerkers samen met regionale partners aan een prettige woonomgeving voor de bewoners. De woningcorporatie heeft een sterke financiële positie en is in staat een passende invulling te geven aan haar maatschappelijke opdracht. Meer informatie over BrabantWonen is te vinden op: www.brabantwonen.nl


Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn. De honorering van de commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en bedraagt voor het lid € 18.640,-.

Geïnteresseerd?

De werving en selectie voor deze procedure wordt begeleid door Berenschot. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 31 mei 2024 een motivatiebrief en curriculum vitae via onderstaande solliciteerbutton naar Jolanda Salari en Marion Kortenraij van Berenschot Search. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda Salari via 06-21 23 41 48 of Marion Kortenraij via 06-11 37 84 88. Zij vertellen je graag meer over de vacature.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 24. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor de RvC van BrabantWonen in week 24. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de wervings- en selectiecommissie van de RvC op donderdag 27 juni.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Lid raad van commissarissen met kennis van volkshuisvesting en vastgoed bij BrabantWonen'.