Een verbeterplan voor Introdans | Berenschot cases

Introdans- dansen op het randje

Case
Introdans- dansen op het randje

Deel deze case

Datum

27 december 2020

Opdrachtgever

Introdans

Introdans bestaat bijna vijftig jaar. Het dansgezelschap levert zeer gewaardeerde artistieke en maatschappelijke producties. De organisatie stond echter onder hoge druk en liep op zijn tandvlees, onder meer door de disbalans tussen activiteiten en beschikbare middelen. Dat resulteerde in een groot financieel tekort. Op verzoek van de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Arnhem heeft Introdans ons benaderd voor het opstellen van een verbeterplan.

Vier vraagstukken tegelijkertijd

Wij hebben een aantal gesprekken met betrokkenen gevoerd, stukken bestudeerd en analyses gemaakt, waaronder een benchmark met andere rijksgesubsidieerde dansgezelschappen. Daaruit bleek dat zich tegelijkertijd vier vraagstukken aandienden ten aanzien van strategie, financiën, organisatie en management. In het verbeterplan hebben we een scherpe analyse gegeven van deze vraagstukken. Samen met de directie en de raad van toezicht is in het plan de koers uitgezet naar een duurzame toekomst. Het verbeterplan leverde de basis voor de subsidieaanvraag van Introdans voor 2021-2024 bij het ministerie van OCW en andere overheden.

“Berenschot is erin geslaagd om in een tamelijk kort tijdsbestek een verbeterplan voor ons dansgezelschap te presenteren dat hout snijdt. Steeds volgens afspraak en op tijd wist de projectleider de concepten en de eindversie van het verbeterplan aan alle betrokkenen voor te leggen. Ook zijn ondersteuning in de diverse overleggen is door de directie en de raad van toezicht op hoge prijs gesteld. Zijn deskundigheid is een aanbeveling op zich!” - Mr. G.J. de Graaf, voorzitter Raad van Toezicht Introdans

Introdans beweegt!

Om de situatie ten goede te laten keren, hebben we twee varianten uitgewerkt: een ambitieus plan A waarvoor meer publieke middelen nodig zijn en een behoudend plan B met minder dansers en minder activiteiten tegen lagere kosten. In overleg met provincies en gemeente heeft Introdans ingezet op het ambitieuze plan A en een zakelijk directeur aangesteld om de koers te realiseren. Resultaat van onze inzet is dat Introdans, aansluitend bij het bestaande motto, ook op organisatorisch vlak in beweging is gekomen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?