Inventarisatie instrumenten duurzame energie | Berenschot cases

Inventarisatie instrumenten duurzame-energieopwek en varianten gemeentelijk energiebedrijf

Case
Inventarisatie instrumenten duurzame-energieopwek en varianten gemeentelijk energiebedrijf

Deel deze case

Datum

01 april 2021

Opdrachtgever

Gemeente Apeldoorn

Nederland staat voor de enorme opgave om de CO2-uitstoot in 2050 met 90% verminderd te hebben, waarbij gemeenten een grote rol vervullen. Eén van de manieren om dit te realiseren, is het opwekken van duurzame energie (elektriciteit/warmte). Het is voor Nederlandse gemeenten dan ook steeds belangrijker te kunnen sturen op de ontwikkeling van duurzame energie. Maar wat is hiervoor de beste aanpak?

Stevige rol

Deze vraag speelt ook binnen de gemeente Apeldoorn. Deze gemeente heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, met een stevige rol voor duurzame-elektriciteitsopwek. Om inzichtelijk te krijgen welke instrumenten de gemeente hiervoor tot haar beschikking heeft, werd ons gevraagd deze opties op een rij te zetten. Hierbij ging het specifiek om het stimuleren van de opwek van elektriciteit (en dus niet van warmte). Daarnaast had de gemeente Apeldoorn behoefte aan meer inzicht in de voor- en nadelen van verschillende varianten van een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf (één van de inzetbare instrumenten).

Realistische varianten

We gingen voortvarend aan de slag en leverden binnen drie weken een onderzoeksrapportage op, met daarin een overzicht van zestien instrumenten die de gemeente Apeldoorn zou kunnen inzetten om duurzame-elektriciteitsopwek te stimuleren. Dit betrof instrumenten uit het energiebeleid (zoals het oprichten van een ontwikkelbedrijf dat kennis, kunde en capaciteit biedt voor ontwikkeling van duurzame energie) en instrumenten uit het RO-beleid (zoals (ruimtelijke) beleidskaders voor zon- en windenergie. Voor elk instrument hebben we de werking, het juridisch kader, de te realiseren doelen en de organisatorische haalbaarheid in beeld gebracht. Daarnaast hebben we – op basis van de huidige praktijkervaringen in Nederland – drie realistische varianten van een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf gedefinieerd en de bijbehorende voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Handvatten

Dit kennisdocument, dat door de gemeente Apeldoorn positief is ontvangen, biedt de wethouder en gemeenteraad handvatten om te bepalen welke instrumenten het meest geschikt zijn voor de Apeldoornse context.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?