Meer grip op operationeel proces | Berenschot

Meer grip op operationeel proces

Case
Meer grip op operationeel proces

Deel deze case

Datum

22 december 2020

Opdrachtgever

Waterbedrijf

De uitvoeringsorganisatie van een groot waterbedrijf die verantwoordelijk is voor de distributie, oftewel het leidingennetwerk in de grond, vroeg Berenschot om ondersteuning bij het identificeren en implementeren van productiviteitsverbeteringen van de uitvoerende afdelingen. Dit was onder meer ingegeven door de uitdaging om te voldoen aan de groeiende productievraag en druk op efficiency,​ terwijl er een tekort is aan technisch personeel​. Hoe kunnen we meer werk doen met hetzelfde aantal mensen?

Inventarisatie tijdsbesteding

Om die vraag te beantwoorden, startte Berenschot een productiviteitsonderzoek. Hiervoor gingen de adviseurs op pad met de monteurs om hun tijdsbesteding in kaart te brengen. Hoeveel tijd besteedden zij aan het monteren en hoeveel tijd ging zitten in randzaken als administratie, voorbereiding, reistijd en afstemming? De uitkomsten werden vergeleken met die van andere bedrijven. Daaruit bleek dat de productiviteit van het waterbedrijf onder het gemiddelde lag, een aanknopingspunt voor verbetering.

Verbeteren in sprints

Op basis van de uitkomsten van de productiviteitsmeting werden samen met proceseigenaren verbeteringen geïdentificeerd op het gebied van proces, operationele besturing en organisatie. Samen met leidinggevenden en teams van het waterbedrijf werden de verbeteringen geïmplementeerd. Zo hebben we overdrachtspunten in het proces geëlimineerd en de kwaliteit verbeterd, productie- en capaciteitsplannen gemaakt, doelstellingen en KPI’s geformuleerd, dashboards gebouwd, een nieuwe overlegstructuur ingericht, inclusief productiesturing en capaciteitsplanning. Tot slot werd een organisatieherontwerp gemaakt waarbij ketenverantwoordelijkheid dominant is geworden. In sprints van zes weken werd vooruitgekeken en bepaald welke verbeteringen er zouden worden doorgevoerd. Ook hebben we leidinggevenden begeleid bij het toepassen van operationeel management en het inrichten van continu verbeteren, met als voornaamste doel: grip krijgen op het operationele proces.

Leiderschap optimaliseren

Doelen stellen, meetbaar maken en erop sturen, continu op zoek zijn naar verbetering. Berenschot reikte leidinggevenden deze methodiek aan om hen te helpen hun operationeel leiderschap te optimaliseren. Belangrijk daarbij is dat zij de inhoud van het werk kennen, dicht bij hun team staan en zo grip op het primair proces houden. En op die manier in staat zijn de belangrijkste taak van operationeel leidinggevenden uit te voeren: elke dag de organisatie een stapje beter te maken. 

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?