Regionale (zorg)netwerkdialoog | Berenschot nieuws

Berenschot presenteert regionale (zorg)netwerkdialoog

Nieuws
Berenschot presenteert regionale (zorg)netwerkdialoog

Deel dit nieuwsartikel

Datum

04 april 2020

Leestijd

1 minuut

Hoe bouw en onderhoud je een effectief zorgnetwerk? Dat is één van de vragen waar zorgorganisaties en professionals tegenaan lopen in het vormgeven aan de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP): zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbieden. Om partijen te ondersteunen bij het bouwen en onderhouden van regionale (zorg)netwerken, ontwikkelde Berenschot de regionale netwerkdialoog.

Binnen een zorgnetwerk geldt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt, waarbij verschillende zorgprofessionals – als huisarts, diëtist, (wijk)verpleegkundige, fysiotherapeut of medisch specialist – op verschillende momenten iets betekenen voor de patiënt. Er wordt niet langer door een specialisme-georiënteerde bril maar integraal naar de (zorg)vraag van de patiënt gekeken. Het zorgnetwerk heeft als doel het doelgroepgericht en integraal kunnen inspelen op de (zorg)vraag, vaak over bestaande lijnen en domeinen heen.

Afbeelding - Regionale zorgnetwerkdialoog

Dynamisch karakter

(Zorg) netwerken hebben een dynamisch karakter en verbeteren zich continu. “Goede voorbeelden kunnen niet zomaar één op één kunnen worden overgenomen door een andere regio. Elke regio heeft namelijk zijn eigen context, een nog vaak onderbelichte dimensie bij het verspreiden van zorginnovaties. Daarom is een overstijgende aanpak vereist, die zorgorganisaties helpt een effectief netwerk te bouwen. De regionale netwerkdialoog is bedoeld als leidraad, waarmee partners in gesprek kunnen gaan over concrete stappen richting duurzame netwerkvorming.

In zeven stappen naar dialoog

De regionale netwerkdialoog kent zeven stappen:

  1. Ontwikkelen van gezamenlijke visie op regio en zorglandschap;
  2. Formuleren van gelijkgerichte doelen en taal;
  3. Vertaalslag maken naar resultaat en activiteiten;
  4. Opbouwen van het netwerk;
  5. Kiezen van de benodigde (juridische) organisatievorm;
  6. Inrichten van mandatering en besluitvorming;
  7. Organiseren van vereiste legitimiteit.

Daarnaast identificeerde Berenschot zeven stuwende krachten om het zorgnetwerk op gang te brengen en levend te houden. De praktijk blijkt altijd weerbarstiger dan gedacht. In geval van knelpunten is het van belang om als partners eerst een goede diagnose te stellen en vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen. Daartoe biedt het ontwikkelde instrument een praktisch handvat.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp