Doe de gemeentescan corona | Berenschot nieuws

Berenschot presenteert Gemeentescan Corona

Nieuws
Berenschot presenteert Gemeentescan Corona

Deel dit nieuwsartikel

Datum

15 april 2020

Leestijd

1 minuut

Het verloop van de coronacrisis en de gevolgen ervan brengen veel onzekerheid met zich mee voor bestuurders en managers van gemeenten. Na de eerste golf aan ontwikkelingen en noodzakelijke maatregelen is er nu behoefte aan strategisch overzicht: waar staan we met onze ambities en opgaven, en wat zijn de financiële consequenties?

Met dat doel ontwikkelde Berenschot de Gemeentescan Corona, die gemeenten helpt de balans op te maken. Ook kunnen gemeenten met de scan toekomstige consequenties in beeld brengen en hiernaar handelen.

Strategische keuzes

De Gemeentescan Corona is ontwikkeld voor het maken van strategische keuzes. Doel is bestuur en management van gemeenten op basis van de inventarisatie en analyse beter onderbouwde keuzes te laten maken, zowel beleidsmatig, intern als financieel. “Op basis van onze expertise en onze ervaring in talloze opdrachten zijn we in staat gemeenten belangrijke inzichten te bieden”, aldus Floris Bannink, managing director bij Berenschot. Naast inzicht en overzicht, biedt de scan handvatten voor een herstelplan en een financiële paragraaf voor de kadernota of begroting.

Besluit begroting en verantwoording (BBV)

De Gemeentescan Corona is opgebouwd langs de taakvelden van het Besluit begroting en verantwoording (BBV), zodat college, management en raad in één oogopslag kunnen zien waar de verantwoordelijkheden liggen voor de belangrijkste (te verwachten) gevolgen voor beleid en projecten en voor de capaciteit binnen de organisatie. Bovendien kan zo een directe link met de financiële consequenties worden gelegd. De analyse en handvatten volgen de methode van opgavegericht werken aan publieke waarde: het werken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven staat centraal.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief