Leefbaarheid verbeteren wijkgericht | Berenschot nieuws

Wijkgerichte aanpak voor meer leefbaarheid

Nieuws
Wijkgerichte aanpak voor meer leefbaarheid

Deel dit nieuwsartikel

Datum

09 augustus 2020

Leestijd

1 minuut

De leefbaarheidsproblematiek in kwetsbare wijken neemt momenteel toe, onder meer doordat de volkshuisvesting door rijksbeleid steeds meer is gericht op kwetsbare groepen. Daarnaast leidt decentralisatie van de zorg tot bezuinigingen in deze sector en zorgt extramuralisering voor grote druk op de goedkopere woningvoorraad.

Dit resulteert in afnemende zelf- en samenredzaamheid, toename van overlast en onveiligheid, en problemen rond participatie (werkloosheid), gezondheid (fysiek en mentaal) en schulden of verslaving. Berenschot pleit daarom voor actieve regie door middel van een wijkgerichte aanpak.

Actieve regie

Het verbeteren van de leefbaarheid in de meest kwetsbare wijken in Nederlands is één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van de komende jaren. Om dit doel te bereiken, is actieve regie en gecoördineerde sturing vanuit verschillende partijen nodig. “Al deze actoren kijken vanuit een andere invalshoek naar kwetsbare wijken, vaak vanuit hun eigen doelstellingen, ideeën, ambities of belangen. Zo zijn woningcorporaties verantwoordelijk voor de volkshuisvesting, waardoor zij oplossingsrichtingen vaak zullen zoeken in het verbeteren van de woningvoorraad of het aantrekken van minder kwetsbare bewoners. Zorginstellingen daarentegen zullen meer focussen op maatregelen die gericht zijn op de zorg van de meest kwetsbare groepen in de wijk. En de politie zal voornamelijk proberen de veiligheid te verbeteren en criminaliteit te verminderen”, verklaart Vincent van der Vlies, Managing consultant bij Berenschot. “De complexe problematiek en het grote aantal actoren maakt het noodzakelijk om gezamenlijk een integrale wijkaanpak te ontwikkelen.”

Integrale aanpak

Het organiseren van een integrale wijkaanpak is echter geen eenvoudige opgave. Kennis van de relevante domeinen en expertise van betrokken actoren moeten bij elkaar gebracht worden. Daarnaast is het van belang om met alle actoren in de wijk gezamenlijke ambities te formuleren. Ten slotte moeten ook bewoners in dit proces een stem hebben. “Daarom brengen we bij het ontwikkelen van een integrale wijkaanpak de relevante actoren in een wijk bij elkaar, ontwikkelen we samen met hen een aanpak voor de wijk en waarborgen zo de samenwerking en daarmee de uitvoering van de wijkaanpak op langere termijn”, aldus Josse van Sleeuwen, Consultant bij Berenschot.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een wijkgerichte aanpak in uw eigen omgeving? 

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief