Ehealth nederland | Berenschot nieuws

Berenschot helpt zorgaanbieders met visieontwikkeling eHealth in PréSET-regeling

Nieuws
Berenschot helpt zorgaanbieders met visieontwikkeling eHealth in PréSET-regeling

Deel dit nieuwsartikel

Datum

09 februari 2020

Leestijd

2 minuten

Onderdeel van de landelijke beweging de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is de inzet van nieuwe technologie in de zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Slimme, passende digitale zorg kan helpen om de hoge administratieve lasten, schaarste aan personeel en een toenemende werkdruk tegen te gaan.

Berenschot hanteert voor eHealth de definitie(een definitie is een beschrijving van iets) van Nictiz (2019): ‘De toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren’. eHealth helpt om de zorg te personaliseren, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te beperken. Hierdoor kunnen zorgprofessionals (beter) doen waar zij goed in zijn: het menselijke contact. Over het algemeen zien we dan ook enthousiaste reacties bij zorgprofessionals in pilots met eHealth.

Toch blijft het gebruik van eHealth achter bij het aanbod, zowel bij zorgverleners als bij zorggebruikers. Dit kent meerdere oorzaken. Er bestaat nog steeds een (al dan niet terechte) angst dat de techniek het werk overneemt. Daarnaast is eHealth bij veel organisaties nog geen integraal onderdeel van de zorgvisie, waardoor de toepassing onvoldoende geborgd is in de zorgprocessen. Ook blijkt de IT-omgeving nog niet altijd ingericht op het gebruik van eHealth-toepassingen en tot slot geldt: onbekend maakt onbemind. Doordat een scala aan systemen, producten en diensten onder de noemer eHealth geschaard worden, zien zorgaanbieders vaak door de bomen het bos niet meer. Wat sluit nu écht aan bij de identiteit en zorgvisie van de organisatie?

De PréSET (Stimuleringsregeling eHealth Thuis)-subsidie van de RVO helpt zorgaanbieders om een gedegen en gedragen visie op eHealth te ontwikkelen. Berenschot ondersteunt u hier graag bij! Onze aanpak voor het opstellen van een visie samen met uw organisatie bestaat uit de volgende stappen:

1. Vliegende start maken De visievorming krijgt een vliegende start tijdens een kick-
offbijeenkomst met de Raad van Bestuur en het MT. Tijdens deze bijeenkomst
2. Stakeholders betrekken Wensen en behoeften van verschillende stakeholders brengen we in kaart door
het uitzetten van een organisatiebrede vragenlijst, indien gewenst
aangevuld met verdiepende interviews. Denkbare stakeholders zijn artsen,
(wijk- of klinisch) verpleegkundigen, verzorgenden, zorginkoop,
stafmedewerkers (kwaliteit, financiën, ICT en administratie) en paramedici.
3. Input valideren Om de input van alle betrokken stakeholders te valideren en daarmee de koers
aan te scherpen, organiseren we validatiebijeenkomsten met een afvaardiging
van persona’s. Ook is het mogelijk om te kiezen voor een validatiebijeenkomst
per type stakeholder.
4. Bevindingen analyseren Alle bevindingen uit de vragenlijst, eventueel interviews en
validatiebijeenkomsten analyseren we en bundelen we tot bouwstenen voor
een samenhangende visie.
5. Notitie opleveren Het resultaat is een gedragen visie op hoe eHealth binnen uw
organisatie kan bijdragen aan de brede organisatiedoelstellingen, met concrete
eHealth-prioriteiten om direct mee aan de slag te gaan.

 

Meer weten over de mogelijkheden van ondersteuning bij visieontwikkeling rond eHealth? Neem vrijblijvend contact op met Joyce Simons (j.simons@berenschot.nl of 06-30 40 39 17), voormalig Berenschot-adviseur Lonneke Taks (l.taks@berenschot.nl of 06-13 92 38 73) of Janneke Bootsma (j.bootsma@berenschot.nl of 06-21 16 30 43).

Over de PréSET-regeling

De subsidie binnen de PréSET-regeling kan worden aangevraagd door een aanbieder van zorg en/of ondersteuning. Bij de aanvraag dient een beknopt plan van aanpak te worden ingediend waarin omschreven staat hoe de aanvrager tot een gedragen visie komt op de bijdrage van eHealth in het realiseren van zijn organisatiedoelen. Hierbij komen de rol en betrokkenheid in het visievormingsproces van verschillende organisatieonderdelen én de inkoper van zorg of ondersteuning duidelijk naar voren.

Personeelskosten en kosten derden komen in aanmerking voor subsidie, tot een bedrag van € 20.000. Een aanvraag voor de PréSET-regeling kan tot 31 december 2021 worden ingediend.

Heeft u vragen over het aanvragen van de subsidie? Neem vrijblijvend contact op met Irma Oosterom-van Roest (i.oosterom-vanroest@berenschot.nl of 06-23 91 67 51).

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief