Strategische personeelsplanning bepalen | Berenschot nieuws

Breng toekomstige personeelsbehoefte in kaart!

Nieuws
Breng toekomstige personeelsbehoefte in kaart!

Deel dit nieuwsartikel

Datum

12 maart 2020

Leestijd

1 minuut

Op basis van de organisatiedoelen en interne en externe ontwikkelingen kunnen organisaties inschatten aan welk personeel zij in de toekomst behoefte hebben. Een vergelijking met het huidige personeelsbestand maakt duidelijk hoe hun strategische personeelsplanning eruit moet zien voor de komende jaren.

Dat betoogt Steven Marshall in zijn artikel ‘Samen vooruitlopen op de toekomst’, onderdeel van de reeks ‘Het perfecte personeelsplaatje’ over strategische personeelsplanning die Berenschot publiceert in samenwerking met HR Rendement.

Voor het ontwikkelen van een concrete visie op het optimale toekomstige werknemersbestand adviseert Marshall organisaties een aantal stappen te doorlopen. Allereerst moet een organisatie bepalen of zij een kwantitatieve of kwalitatieve analyse wil uitvoeren of beide. “Dat laatste levert uiteraard het meest complete beeld op, maar vergt ook meer tijd van leidinggevenden”, aldus de managing consultant van Berenschot. “Vervolgens dienen organisaties de invloed van externe ontwikkelingen op het personeelsbestand te concretiseren en prioriteiten te stellen.”

Een volgende stap is te bezien of clustering van functies wenselijk is en specifiek te bepalen welke functies kritisch zijn voor het succes van de organisatie. “Daarna kunnen organisaties vaststellen welke kwaliteit benodigd is en hoeveel werknemers gewenst zijn. Daarvoor kunnen zij kiezen voor een statistische dan wel een inschattingsaanpak”, zegt Marshall, die zijn artikel besluit met enkele tips voor het omgaan met weerstand bij leidinggevenden tegen kwantitatieve inschattingen.

De artikelenreeks is een aanvulling op de leergang ‘Strategische personeelsplanning’ van Berenschot in samenwerking met Avans+, waarin deelnemers leren hoe zij de cyclus van strategische personeelsplanning in hun eigen organisatie zelfstandig kunnen inrichten en implementeren.

Meer weten? Download dan het artikel ‘Samen vooruitlopen op de toekomst’!

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief