Strategische personeelsplanning | Berenschot Academy

Diensten

Strategische personeelsplanning

In deze opleiding krijgt u handvatten om samen met het topmanagement, lijnmanagement en HR de cyclus van strategische personeelsplanning te doorlopen en grip te krijgen op uw toekomstig personeelsbestand.

Afbeelding - Strategische personeelsplanning

Een evenwichtig en competent personeelsbestand is essentieel voor het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. De juiste mens op de juiste plek, die op het juiste moment de juiste dingen doet. Het liefst ook nog tegen de juiste kosten. Maar uw organisatie en de omgeving veranderen continu – en daarmee ook de eisen aan het personeel. In deze opleiding krijgt u handvatten om samen met het topmanagement, lijnmanagement en HR de cyclus van strategische personeelsplanning te doorlopen en grip te krijgen op uw toekomstig personeelsbestand. Daarnaast leert u hoe u de cyclus in uw eigen organisatie kunt inrichten en implementeren, zodat u dit proces zelfstandig en succesvol kunt uitvoeren. We organiseren deze opleiding in samenwerking met Avans+.

Duur
3 dagen
Investering
€ 2.600,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Strategische personeelsplanning

Voor wie is de training?

De leergang ‘Strategische personeelsplanning’ is bedoeld voor HR-managers, HR-businesspartners en leidinggevenden uit de business. Deelnemers beschikken minimaal over een hbo- of universitaire bacheloropleiding.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding bent u samen met het management in staat zelfstandig de cyclus van strategische personeelsplanning te doorlopen voor een afdeling of de gehele organisatie. U heeft scherp wat strategische personeelsplanning is, welke HR-interventies nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken en hoe u de effectiviteit van strategische personeelsplanning kunt monitoren en evalueren.

Programma

Het programma bestaat uit drie dagen:

Dag 1

U maakt kennis met strategische personeelsplanning (SPP) en welke resultaten het oplevert. Daarnaast leert u de juiste voorbereidingen te treffen voor een succesvolle strategische personeelsplanning. Ook leert u relevante externe en interne ontwikkelingen in kaart te brengen en ervaart welke impact deze hebben op het werk, oftewel de producten en diensten van uw organisatie. Na deze module krijgt u huiswerk mee voor het maken van een kwantitatieve analyse.

Dag 2

U gaat aan de slag met vlootschouwen. Daarnaast leert u hoe u deze training binnen uw eigen organisatie kunt faciliteren. Vervolgens oefent u met het analyseren van de gap (kloof) tussen het benodigde en huidige personeel in termen van kwaliteit, kwantiteit, personeelsmix en kosten. Daarnaast leert u aanvullende analyses uit te voeren op het personeelsbestand bij ongewijzigd beleid. U leert de gap tussen het benodigde en aanwezige personeel te vertalen naar oplossingsrichtingen en hier prioriteiten in te stellen. Op basis van deze abstracte prioriteiten leert u vervolgens concrete HR-acties en interventies te bepalen en monitoren.

Dag 3

U leert hoe u HR-acties en ‑interventies tot leven kunt brengen, te monitoren en te evalueren. Ook het borgen van de strategische personeelsplanningscyclus in de organisatie komt aan de orde. U leert de belangrijkste factoren die bijdragen aan het doorleven van een succesvolle SPP-cyclus. U brengt de belangrijkste stakeholders in kaart en traint verschillende technieken om stakeholders effectief te beïnvloeden. Verder gaat u aan de slag om alle opgedane kennis in de praktijk te brengen met een case.

Werkwijze

Het Berenschot-model voor strategische personeelsplanning dient als fundament voor de leergang ‘Strategische personeelsplanning’. Dit veelbeproefde model wordt continu doorontwikkeld en is een uitstekend instrument om grip te krijgen op de toekomstige personeelsbehoefte. 

Te behalen

Na het afronden van deze leergang ontvangt u een officieel certificaat van deelname.

Data

Op welke data is de training gepland?

26 november 2021, 10 december 2021, 21 januari 2022 en 11 februari 2022
van 09:00 tot 16:00 uur
Utrecht
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 2.450,00
Arrangementskosten
€ 150,00
Totaal
€ 2.600,00

Bovengenoemde kosten zijn exclusief bijkomende kosten van €30,- voor de door uzelf aan te schaffen literatuur.

Deze opleiding organiseren we in samenwerking met Avans+. Berenschot en Avans+ kunnen opleidingen btw-vrij aanbieden. De facturatie van deze opleiding verloopt via Avans+. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren zij een toeslag 9% over de opleidings- en arrangementskosten.