Strategische personeelsplanning | Berenschot Academy

Diensten

Strategische personeelsplanning

In deze leergang krijgt u handvatten om samen met het topmanagement, lijnmanagement en HR de cyclus van strategische personeelsplanning te doorlopen en grip te krijgen op uw toekomstig personeelsbestand.

Afbeelding - Strategische personeelsplanning

Een evenwichtig en competent personeelsbestand is essentieel voor het realiseren van uw organisatiedoelstellingen. De juiste mens op de juiste plek, die op het juiste moment de juiste dingen doet. Het liefst ook nog tegen de juiste kosten. Maar uw organisatie en de omgeving verandert continu – en daarmee ook de eisen aan het personeel. In deze leergang krijgt u handvatten om samen met het topmanagement, lijnmanagement en HR de cyclus van strategische personeelsplanning te doorlopen en grip te krijgen op uw toekomstig personeelsbestand. Daarnaast leert u hoe u de cyclus in uw eigen organisatie kunt inrichten en ontwikkelen, zodat u dit proces zelfstandig en succesvol kunt uitvoeren.

Duur
3 dagen
Investering
€ 2.361,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Strategische personeelsplanning

Voor wie?

Deze leergang is ontwikkeld voor HR-managers, HR-businesspartners en leidinggevenden die strategische personeelsplanning in de praktijk willen brengen.

Resultaat

Na afloop van deze leergang bent u samen met het management in staat zelfstandig de cyclus van strategische personeelsplanning te doorlopen voor een afdeling of de gehele organisatie. U heeft scherp wat strategische personeelsplanning is, welke HR-interventies nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken en hoe u de effectiviteit van strategische personeelsplanning kunt monitoren en evalueren. 

Programma

Het programma bestaat uit drie dagen:

Dag 1

U maakt kennis met strategische personeelsplanning (SPP) en welke resultaten het oplevert. Daarnaast leert u de juiste voorbereidingen te treffen voor een succesvolle strategische personeelsplanning. Ook leert u relevante externe en interne ontwikkelingen in kaart te brengen en welke impact deze hebben op het werk, oftewel de producten en diensten van uw organisatie. U krijgt bovendien een volledig beeld van alle stakeholders bij strategische personeelsplanning en de rol die zij spelen in het proces. U maakt kennis met tools en instrumenten die gebruikt kunnen worden om invulling te geven aan strategische personeelsplanning. Na deze module krijgt u huiswerk mee voor het maken van een kwantitatieve analyse. 

Dag 2

Tijdens dit blok maakt u de vertaalslag van interne en externe ontwikkelingen naar de benodigde capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. Beschikt u daartoe over alle relevante informatie? Waar informatie ontbreekt geven we tips en adviezen om dit achterhalen. U gaat daarnaast aan de slag met vlootschouwen. Daarbij leert u stakeholders actief te betrekken.

Dag 3

Tijdens deze module leert u een gap-analyse te maken. U oefent met het analyseren van de gap (kloof) tussen het benodigde en beschikbare personeel in termen van kwaliteit, kwantiteit, personeelsmix en kosten. Daarnaast leert u aanvullende analyses uit te voeren op het personeelsbestand bij ongewijzigd beleid. U leert de gap tussen het benodigde en beschikbare personeel te vertalen naar oplossingsrichtingen, acties en activiteiten. Daarnaast leert u prioriteiten te stellen. Ook het borgen van de strategische personeelsplanningscyclus komt aan de orde. U traint bovendien technieken om stakeholders actief te betrekken. Verder gaat u aan de slag om alle opgedane kennis in de praktijk te brengen met een case. 

Werkwijze

We stemmen het programma af op uw specifieke leerdoelen. Bij aanvang van de leergang vragen we uw leerdoelen en -wensen met ons te delen. Mede op basis van deze leerdoelen krijgt u voorafgaand aan elk blok relevante informatie om te bestuderen in combinatie met voorbereidingsopdrachten.

Tijdens de trainingsdagen geven we een toelichting op theoretische modellen en de verschillende stappen het SPP-traject. Daarnaast gaat u in groepjes uiteen om de instructie en uitleg te vertalen naar de eigen werkpraktijk. Tussen de lesdagen door gaat u het geleerde ook in werksituatie toepassen. We laten u reflecteren op de mate waarin u het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk heeft toe kunnen passen. Hiermee zorgen we ervoor dat het geleerde ook daadwerkelijk beklijfd.

Het Berenschot-model voor strategische personeelsplanning dient als fundament voor deze leergang. Dit veelbeproefde model wordt continu doorontwikkeld en is een uitstekend instrument om grip te krijgen op de toekomstige personeelsbehoefte.

Literatuur

Boek 'Strategische personeelsplanning, Van uitdaging naar oplossing' door Laura Keijzer en Stephen Marshall.

Te behalen

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

24 september, 8 oktober, 12 november 2024
van 09.30 tot 17.00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 2.045,00
Arrangementskosten
€ 267,00
Studiemateriaal
€ 49,00
Totaal
€ 2.361,00

Omdat Berenschot is ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen wij, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementkosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag
Ervaringen

Wat anderen zeggen

De fases en stappen van strategische personeelsplanning worden grondig en helder uitgelegd met praktische handvatten voor in de praktijk.

De opleiding heeft direct geresulteerd in een plan voor onze organisatie!

Zeer positief! Nu met alle kennis aan de slag!

Ik heb de stof direct in de praktijk toe kunnen passen!

Leuke en praktische leergang met een goede mix van theorie en praktijkvoorbeelden.