Strategisch belonen en arbeidsvoorwaarden | Berenschot Academy

Diensten

Strategisch belonen en arbeidsvoorwaarden

U wilt de arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie succesvol laten bijdragen aan uw HR-strategie. Daarover gaat het in deze opleiding.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

U wilt de arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie succesvol laten bijdragen aan uw HR-strategie. Vraagstukken rondom arbeidsmarkt, individualisering en internationalisering vragen om een geïntegreerde aanpak. Maar hoe realiseert u dit zonder dat de ontwikkeling van de loonsom uit de hand loopt? Een voorbeeld hiervan is de uitgestelde beloning pensioenen. Weet u wat de pensioenrisico’s voor uw organisatie zijn? Daarover gaat het in deze opleiding ‘Strategisch belonen en arbeidsvoorwaarden’. We organiseren deze opleiding in samenwerking met Avans+, waarbij Avans+ de organisatie voor haar rekening neemt. De opleiding wordt gegeven door trainers en experst van Berenschot.

Duur
5 dagen
Investering
€ 2.945,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Strategisch belonen en arbeidsvoorwaarden

Voor wie is de training?

Deze opleiding is ontwikkeld voor (senior) HR-adviseurs, HR-managers of beginnende HR-professionals.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding bent u in staat om een samenhangend beleid neer te zetten op het gebied van strategisch belonen, arbeidsvoorwaarden en pensioenen. U weet hierbij rekening te houden met een goede balans tussen opbrengsten en kosten. U heeft inzicht in de kosten rondom arbeidsvoorwaarden en kunt de zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal de risico’s van arbeidsvoorwaarden en beloning voor de organisatie in beeld brengen.

Programma

Tijdens deze leergang wordt het beloningsvraagstuk integraal benaderd en kiezen we drie invalshoeken:

  1. Hoe kunnen arbeidsvoorwaarden optimaal bijdragen aan de strategie van de organisatie?
  2. Hoe moet het beloningsbeleid worden ingericht om in te spelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt?
  3. Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de fiscale en juridische aspecten?

De volgende onderwerpen komen tijdens de leergang aan bod:

  • Belonen en strategie
  • Belonen en de arbeidsmarkt
  • Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden
  • Modern beloningsbeleid
  • Pensioenen als vorm van uitgestelde beloning
  • Grensoverschrijdende arbeid
  • Maatschappelijk verantwoord belonen

Werkwijze

Deze opleiding is praktisch ingericht, daarnaast wordt er gebruik gemaakt van relevante literatuur en theoretische achtergronden. Tijdens de leergang 'Strategisch belonen en arbeidsvoorwaarden' gaat u aan de slag met het bestuderen van relevante literatuur en werkt aan de hand daarvan een aantal praktijkopdrachten uit. U deelt uw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven en wordt gestimuleerd te leren van deskundigen uit uw eigen (bedrijfs)omgeving.

Onze trainers begeleiden u daarnaast met uw eigen businesscase. U gaat aan de slag met een beloningsvraagstuk binnen uw organisatie en formuleert een duidelijk plan van aanpak. Op deze manier is de leergang direct van meerwaarde voor uw organisatie.

Te behalen

Na het afronden van deze training ontvangt u het diploma Strategisch belonen en arbeidsvoorwaarden van Avans+.

Data

Op welke data is de training gepland?

24 Septer, 8 en 29 oktober, 12 en 19 november, 17 december
Utrecht
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 2.695,00
Arrangementskosten
€ 250,00
Studiemateriaal
€ 100,00
Totaal
€ 3.045,00

Deze opleiding organiseren we in samenwerking met Avans+. Berenschot en Avans+ kunnen opleidingen btw-vrij aanbieden. De facturatie van deze opleiding verloopt via Avans+. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren zij een toeslag 9% over de opleidings- en arrangementskosten.