Strategisch HRM | Berenschot Academy

Diensten

Strategisch HRM

In deze praktijkgerichte leergang leert u focus aan te brengen in HR-beleid en hoe de organisatie en uzelf zich kan professionaliseren.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Als HR-professional krijgt u iedere dag te maken met veranderingen en ontwikkelingen in de markt en uw organisatie. Dit maakt het lastig om een duurzaam en strategisch HR-beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de organisatie. In de praktijkgerichte leergang 'Strategisch HRM' leert u focus aan te brengen in HR-beleid en hoe de organisatie en uzelf zich kan professionaliseren.

Duur
3 dagen
Investering
€ 2.140,50
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Strategisch HRM

Voor wie is de training?

Deze leergang is ontwikkeld voor de meer ervaren HR-professional (zoals P&O managers/medewerkers, HR-bussiness partners, HR-managers/medewerkers en HR-adviseurs) die hun impact en toegevoegde waarde willen vergroten.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • Heeft u kennis van bedrijfskundige HR-methodes, interventies en recente ontwikkelingen en de impact daarvan.
  • Kunt u de vertaling maken van organisatiedoelen naar HR-interventies.
  • Kunt u beoordelen welke interventie het beste past bij de strategie van de organisatie.
  • Weet u welke rol u inneemt als strategisch HR-professional en beschikt u over vaardigheden waarmee u de organisatie kan overtuigen en meenemen in een strategische HR-aanpak.
  • Heeft u een plan van aanpak opgesteld voor de middellange termijn.

Programma

Het programma van de leergang ‘Strategisch HRM’ beslaat drie dagen:

Dag 1 -  Strategisch HRM! Waar moet ik beginnen?

De dag begint met een inspirerende kennismaking met Strategisch HRM. Wie zijn we? Wat komt er op ons af? En waar willen we naartoe? Daarnaast bepalen we de impact hiervan en formuleren we de issues waar uw organisatie mee aan de slag moet en waar u als HR-professional het initiatief in kunt nemen.

Thuisopdracht

Met diverse stakeholders in uw organisatie gaat u het gesprek aan om uw kijk op HR-issues te verbreden en relevante stakeholders te betrekken bij het formuleren en oplossen van belangrijke kwesties.

Dag 2 - Stuurinformatie en interventies bepalen

Op de tweede lesdag leert u beslissingen te onderbouwen op basis van ken- en stuurgetallen. Aan de hand van de geformuleerde HR-issues op dag 1, leert u inzicht te krijgen in uw toekomstig benodigd en huidige beschikbare personeelsbestand. Ook maakt u kennis met meerdere interventies zoals talentmanagement, performancemanagement en duurzame inzetbaarheid. Tot slot krijgt u handreikingen voor het opstellen van een plan van aanpak.

Thuisopdracht

In samenwerking met sleutelfiguren (managers, MT, medewerkers, OR) werkt u in een plan van aanpak de HR-interventies uit.

Dag 3 - Organiseren van HR en het bepalen van de eigen rol

Op de laatste lesdag krijgt u inzicht in welke HR-rol u wilt innemen binnen de organisaties en welke competenties u daarvoor nodig heeft. Hiervoor behandelen verschillende dienstverleningsmodellen van HR. Zo krijgt u inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende modellen en welke factoren van invloed zijn op het succes van een HR-afdeling. Samen denken we na over indelingsdilemma's en helpen uw positie te kiezen.

Eindopdracht

Alle deelnemers pitchen aan het einde van de dag hun plan van aanpak en ontvangen een certificaat.

Werkwijze

Deze leergang is praktijkgericht en bestaat uit een mix van theorie, het (implementatie- en verander)proces en vaardigheden van deelnemers. Hierbij worden afwisselende werkvormen gebruikt.

Berenschot Academy werkt met een vast docententeam, aangevuld met experts die op de lesdagen een aantal subonderdelen verzorgen. Alle informatie wordt aan u ter beschikking gesteld, zodat u het cursusmateriaal als naslagwerk kunt gebruiken.

Te behalen

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Data

Op welke data is de training gepland?

NADER TE BEPALEN
Utrecht
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 1.995,00
Arrangementkosten
€ 145,50
Totaal
€ 2.140,50

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.