Het thema's van EFRO-programma | Berenschot nieuws

Zuid-Nederland publiceert RIS3 2021-2027

Nieuws
Zuid-Nederland publiceert RIS3 2021-2027

Deel dit nieuwsartikel

Datum

18 mei 2020

Leestijd

1 minuut

De zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben de Regionale Innovatie Strategie Slimme Specialisatie voor programma’s Europese fondsen (RIS3) voor de periode 2021-2027 gepubliceerd.

In dit document wordt uiteengezet op welke thema’s de komende jaren wordt ingezet met het EFRO-programma, bekend van onder meer de subsidieregelingen OP-Zuid en MIT Zuid. Het document is door Bureau BUITEN en IDEA Consult in opdracht van de drie provincies opgesteld. Hierna volgt een aantal opvallende aandachtspunten.

Sleuteltechnologieën voor maatschappelijke transities

In de nieuwe RIS3 staan sleuteltechnologieën centraal, waarbij onder meer digitale technologieën, robotica en fotonica specifiek worden genoemd. Deze technologieën staan aan de basis voor technologische innovaties voor een groot aantal toepassingen. Ze moeten worden ingezet om bij te dragen aan vijf maatschappelijke transities, waaronder de energietransitie en de transformatie van zorg. 

Samenwerking en maatschappelijke acceptatie

Los van de technologische inhoud gaat het in de RIS3 om samenwerking. Gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwerking en bredere coalities, zowel regionaal als interregionaal. Daarbij wordt een prominentere rol voor het mkb, maar ook voor eindgebruikers nagestreefd. Clusterorganisaties en campussen kunnen hierbij als kartrekker fungeren, projecten aanjagen en dienen als ‘brug’ tussen kennisinstellingen en het mkb. 

Naast technologische ontwikkeling wordt met de nieuwe RIS3 ook verhoging van de maatschappelijke acceptatie van innovaties gesteund, aangeduid als Societal Readiness Level (SRL).

Skills-ontwikkeling

Net als in de huidige RIS3 onderschrijft Zuid-Nederland het belang van mensen. Een toekomstige inzetbaarheid van de beroepsbevolking is een belangrijke randvoorwaarde om de beoogde maatschappelijke transities te kunnen realiseren. Er wordt geïnvesteerd in scholing en skills-ontwikkeling, het aantrekken van mensen en het begeleiden van werk naar werk.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief