Criteria transformatiemiddelen in de zorg | Berenschot nieuws

Aanspraak maken op transformatiemiddelen in de zorg? Dit zijn de criteria

Nieuws
Criteria transformatiemiddelen in de zorg

Deel dit nieuwsartikel

Datum

20 januari 2023

Leestijd

2 minuten

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken voor de verdere ontwikkeling van regiobeelden en - plannen. Inmiddels zijn de criteria bekend gemaakt waar regiobeelden en -plannen aan moeten voldoen. Vooruitlopend op deze beelden en plannen kunnen partijen binnen de zorg al aan de slag met het opstellen van transformatieplannen. Daarbij kunnen zij tevens aanspraak maken op transformatiemiddelen. Voor de beoordeling van de transformatieplannen is een uniform beoordelingskader opgesteld.

De transformatiemiddelen worden toegekend aan plannen voor ‘impactvolle transformaties’. Met een ‘impactvolle transformatie’ wordt bedoeld dat de transformatie een substantiële positieve impact heef op passende zorg en daarmee op de toegankelijkheid (beschikbaarheid) en/of kwaliteit van de zorg op lange termijn en het behouden, ontzorgen en optimaal inzetten van zorgprofessionals.

Substantiële impact

Impactvolle zorgtransformaties gaan over het voorkomen, verleggen en/of optimaliseren van patiëntenstromen, waarbij de acties veelal gericht zijn op de hele zorgketen inclusief het sociaal domein. Preventie (verminderen zorgvraag/zorggebruik), digitalisering en concentratie van zorg kunnen daarbij een rol spelen en dus ook terugkomen in de transformatieplannen.

Volgens het beoordelingskader moeten de plannen een substantiële impact hebben op:

 • het verminderen van het zorggebruik binnen de Zorgverzekeringswet
 • de inzet van personeel
 • regionale herverdelingsvraagstukken ofwel profielkeuzes
 • de omvang van het zorgvastgoed

De aanvragen moeten worden ingediend bij de 2 leidende zorgverzekeraar in de regio. Vanaf vanaf 1 februari 2023 is het mogelijk aanvragen in te dienen. Er wordt van uitgegaan dat er een link is met de regiobeelden die in het tweede kwartaal en de regioplannen die in het vierde kwartaal 2023 moeten worden ingediend. De partijen die IZA hebben ondertekend, gaan ervan uit dat in elke regio de leidende gemeente samen met de leidende zorgverzekeraar in de zorgkantoorregio de regie hierop nemen.

Criteria voor plannen en gelden

Impactvolle transformatieplannen dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 1. SMART-geformuleerde afspraken die bijdragen aan het bereiken van passende zorg, om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg inclusief het behouden en ontzorgen van zorgprofessionals te borgen.
 2. Positieve (maatschappelijke) businesscase.
 3. Brede impactanalyse, in de zorgketen en ook in regionale en landelijke context.
 4. Executiekracht en gelijkgerichtheid van alle betrokken partijen.
 5. Afspraken worden binnen 5 jaar behaald.
 6. Draagt bij aan het verminderen van klimaat- en milieu-impact (vergroot deze in elk geval niet).

Indien er in het plan voor een impactvolle transformatie om inzet van transformatiegelden wordt gevraagd, geldt daarvoor het volgende:

 1. De transformatie kan niet gerealiseerd worden niet zonder transformatiemiddelen
 2. Éénmalige investering, bijvoorbeeld voor afbouw en uitfaseren van activiteiten/desinvesteringen, aanloopkosten en kosten voor transformatie van onroerend goed kunnen hier wel onder vallen.
 3. Gekoppeld aan concrete transformatie afspraken die goed kunnen worden gemonitord. Betaling vindt plaats op basis van realisatie van deze transformatie afspraken.
 4. In plan staat duidelijk hoe middelen worden ingezet bij de verschillende (zorg)partijen
 5. Geen dubbele financiering

Financiële vergoeding voor het opstellen van het transformatieplan (out of pocket kosten) kan onderdeel uitmaken van het transformatieplan, mits dit van tevoren is afgestemd met de marktleider zorgverzekeraars.

Conferentie

Op 10 maart a.s. organiseert Berenschot een conferentie ‘Transformatie van zorg’. Tijdens deze conferentie kijken we hoe gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars een succes kunnen maken van de transformatie van zorg. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar de wijze waarop transformatieplannen opgesteld kunnen worden en aanspraak gemaakt kan worden op de transformatiemiddelen. Barbara Goezinne, Directeur generaal curatieve zorg bij VWS leidt de conferentie in.

Bekijk het volledige programma van deze conferentie op onze website. U kunt zich via onze website ook online inschrijven. Wees er op tijd bij, het aantal beschikbare plekken is beperkt.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief