HR Trends-onderzoek 2021-2022 | Berenschot nieuws

HR Trends-onderzoek: ondanks corona geen grote verschuivingen

Nieuws
HR Trends-onderzoek: ondanks corona geen grote verschuivingen

Deel dit nieuwsartikel

Datum

24 augustus 2021

Leestijd

2 minuten

In hoeverre heeft het coronavirus invloed gehad op de HR-agenda? Dat was dé grote vraag tijdens de dertiende editie van het HR Trendonderzoek, het jaarlijks terugkerend onderzoek uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met Performa en AFAS. Verrassende uitkomst: er hebben zich geen grote verschuivingen voorgedaan. Wel blijkt de Nederlandse economie bijzonder veerkrachtig en is er zelfs weer sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

De top 3 van beleidsthema’s op de HR-agenda is vrijwel ongewijzigd gebleven: ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid, talentmanagement is nog steeds de topprioriteit van respondenten, gevolgd door werving & selectie (vorig jaar 3, nu 2) en verzuim/arbeidsomstandigheden (vorig jaar 2, nu 3). Opmerkelijk: hoewel in de directiekamer digitalisering wordt gezien als dé sleutel om organisaties voor te bereiden op een onzekere toekomst, zijn digitalisering van het personeelsbeleid en robotisering pas terug te vinden op de veertiende plaats van de prioriteitenlijst. In 2022 wordt dit niet veel anders: dan stijgt deze prioriteit naar verwachting slechts één plek. Wel zien we een sterke toename van het belang dat aan Strategische Personeelsplanning wordt toegekend; een 2e plaats in 2022.

Beperkte impact

Diverse noodmaatregelen hebben ertoe geleid dat de impact van corona op de werkloosheid relatief beperkt is gebleven. Op dit moment is zelfs weer sprake van krapte op de arbeidsmarkt. 56% van de respondenten ondervindt problemen bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers en uit extern onderzoek blijkt dat 13% aangeeft bovendien dat het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten wordt belemmerd. “De problemen doen zich voor bij alle sectoren maar zijn bij de Collectieve sector en de sector Kennisintensieve dienstverlening het grootst”, aldus Hans van der Spek, manager Kenniscentrum HCM bij Berenschot. “Wel geven respondenten aan dat het behouden van personeel minder moeite kost. Enerzijds doordat organisaties meer energie steken in ontwikkeling, scholing en inzetbaarheid, anderzijds zijn mensen in een onzekere periode minder geneigd om van baan te wisselen.”

Diversiteit stagneert

Verder signaleren de onderzoekers dat ondanks overheidsbemoeienis en wetenschappelijke inzichten het thema diversiteit/inclusie slechts langzaam richting de top 10 beweegt. “De belangrijkste drijfveren om te sturen op diversiteit, is aansluiten bij de maatschappelijke visie van de organisatie. Een positieve bijdrage aan de prestaties van medewerkers staat met 61% op een tweede plaats. Het goede nieuws is dat beide argumenten hoger scoren dan in 2020”, aldus Van der Spek.

Ruim 2.000 respondenten

Het HR Trends-onderzoek is uitgevoerd in maart en april dit jaar. Ruim 2.000 HR-professionals in Nederland hebben de online vragenlijst ingevuld, van wie 1.150 volledig. Van hen zijn 86 deelnemers zelfstandige zonder personeel. De overige respondenten zijn werkzaam in loondienst. Deelname heeft plaatsgevonden op anonieme basis. Doel van het HR Trendonderzoek is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van HR-beleid en -uitvoering, arbeidsmarktcommunicatie en wet- en regelgeving rond arbeid.

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief