Innovatieproject BIPV(T) MOOI ENERGIE start| Berenschot

Innovatieproject BIPV(T) GEEFT MOOI ENERGIE van start

Nieuws
Innovatieproject BIPV(T) GEEFT MOOI ENERGIE van start

Deel dit nieuwsartikel

Datum

18 mei 2021

Leestijd

1 minuut

Op initiatief van Berenschot is het nieuwe BIPV(T)-innovatieproject voor de renovatiemarkt gestart. Onder de noemer ‘BIPV(T) GEEFT MOOI ENERGIE’ bundelen twintig consortiumpartners hun krachten om de BIPV(T)-markt een boost te geven. Het project beoogt een compleet palet aan BIPV(T)-bouwstenen te ontwikkelen, met bijbehorende productiefaciliteiten.

Stimulans verduurzaming gebouwde omgeving

Met dit project wordt een eerste stap gezet naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. In 2050 moeten ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen zijn verduurzaamd. Als alle woningen met energielabel E, F en G worden omgebouwd tot energieneutrale woningen, scheelt dat in 2050 bijna de helft (47%) in CO2-uitstoot, oftewel 206 Mton CO2. Doelstelling van het project ‘BIPV(T) GEEFT MOOI ENERGIE’ is om vanaf 2025 ten minste 2.500 renovatiewoningen en 2.500 nieuwe woningen per jaar snel en eenvoudig (om) te bouwen tot Plus-Op-de-Meter woningen. Dit op basis van integreerbare, betaalbare en opschaalbare BIPV(T)-elementen, inclusief elektrisch en thermisch (opslag)systeem.

Subsidieregeling MOOI

Het project kan worden uitgevoerd dankzij subsidie vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit stelt het consortium in staat (nieuwe) gestandaardiseerde plug&play BIPV(T)-modules te ontwikkelen met bijbehorende productieprocessen. Hierdoor kan de BIPVT-keten opschalen en industrialiseren. Berenschot neemt de rol van project- en programmamanager op zich. Het project loopt tot eind 2024. Projectgerelateerde ontwikkelingen zijn te volgen via BIPV Nederland. Meer informatie over het project is te vinden in Solar Magazine.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?