Interreg Euregio Maas-Rijn met focus op energie opent binnenkort| Berenschot

Interreg Euregio Maas-Rijn met focus op energie opent binnenkort

Nieuws
Interreg Euregio Maas-Rijn met focus op energie opent binnenkort

Deel dit nieuwsartikel

Datum

15 juli 2021

Leestijd

1 minuut

Binnen het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn is een nieuwe oproep voor projectvoorstellen geopend met de focus op energie. Deze oproep is specifiek bedoeld om hulpbronnenefficiëntie van het mkb te vergroten.

In te dienen projecten dragen bij aan efficiënter gebruik van hulpbronnen in het mkb met oplossingen op het gebied van:

  • groene waterstof
  • energiegemeenschappen
  • gebruik van laagspanningsgelijkstroomtechnologie
  • ontwikkeling van lokale productie van geïntegreerde fotovoltaïsche technologie.

Daarnaast is het mogelijk projecten in te dienen op het gebied van informatie-uitwisseling over energie om zo de energietransitie te bevorderen.

17 augustus wordt de volledige subsidieregeling gepubliceerd.

Doel

De Euregio Maas-Rijn wil zich met dit programma ontwikkelen tot een moderne kennisregio en een technologische topregio met een concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die banen schept.

Doelgroep

Het programma is gericht op grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Zowel regionale als lokale overheden, ondernemers (in het bijzonder het mkb), opleidings- en kennisinstellingen, intermediairs en overige relevante organisaties kunnen aan een project meedoen, zolang zij gevestigd zijn in de programmaregio Maas-Rijn. Deze regio omvat delen van Nederland, België en Duitsland. Voor Nederland gaat het om Limburg en Zuidoost Noord-Brabant.

Deze regeling is specifiek gericht op het mkb.

Voorwaarden

  • Grensoverschrijdende samenwerking met minimaal twee rechtspersonen uit twee verschillende lidstaten uit het programmagebied (voor Nederland: Limburg en een deel van Noord-Brabant).
  • Projecten kunnen tot eind 2023 financiering ontvangen. Er wordt gezocht naar innovatieve projecten die binnen achttien maanden een aanzienlijke impact kunnen hebben.

Budget en bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Voor deze programmaperiode is een budget van € 5 miljoen beschikbaar.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 31 augustus tot en met 21 september 2021 12.00 uur.
Wilt u meer informatie over deze regeling of bent u benieuwd of uw projectvoorstel in aanmerking komt, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?