Minder CO2 Regio Amersfoort | Berenschot nieuws

Regio Amersfoort omarmt programma CO2 besparen

Nieuws
zonnepanelen in water naast dijk

Deel dit nieuwsartikel

Datum

14 maart 2022

Leestijd

2 minuten

Om als energieregio invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord in de Regionale Energie Strategie (RES), formuleerde de RES-Regio Amersfoort najaar 2019 de ambitie om in 2030 49% CO2-reductie te realiseren.

Dit door middel van het programma CO2 besparen, met aandacht voor alle klimaattafels, dus naast Elektriciteit en Gebouwde Omgeving ook voor Mobiliteit, Industrie en Landbouw. Berenschot is gevraagd dit programma samen met de regio vorm te geven.

Uiteenlopende ideeën

In september 2021 startte Berenschot met het opstellen van een initieel plan van aanpak op hoofdlijnen, om te toetsen hoe betrokken regiopartijen aankijken tegen het vraagstuk. De beelden, die in diverse bijeenkomsten op ambtelijk en bestuurlijk niveau zijn opgehaald, liepen erg uiteen, waardoor er keuzes gemaakt dienden te worden. Berenschot heeft de regio hierin begeleid om tot een gedragen doelstelling, uitgangspunten en procesplanning te komen. Die zijn eind januari 2022 bestuurlijk vastgesteld.

Pionierend proces

Twee jaar geleden was Berenschot ook betrokken bij het opstellen van de conceptversie van de RES van Regio Amersfoort. “Destijds fungeerden we als spin in het web tussen netbeheerder, provincie, gemeenten, waterschappen, landschapsarchitecten, onderzoeksbureau en maatschappelijke stakeholders”, schetst Rob de Jeu, consultant Energie & Leefomgeving bij Berenschot. “Hierdoor lag er een sterk product waar in 2020-2021 mee doorgewerkt kon worden en dat ook bestuurlijk omarmd werd. Een nieuw en pionierend proces voor de regio, dat wij begeleid hebben.”

Overzicht creëren

Op basis van deze ervaring en de aard van programma CO2 Besparen (ook weer pionieren) vroeg Regio Amersfoort opnieuw Berenschot om deze nieuwe ontwikkeling vorm te geven in samenwerking met alle relevante regiopartijen. Komende tijd wordt aan de hand doelstelling, uitgangspunten en procesplanning een plan van aanpak opgesteld om later dit jaar het programma te kunnen starten. “Binnen deze aanpak besteden we aandacht aan het creëren van een overzicht van activiteiten die invloed hebben op de CO2- uitstoot van de regio inclusief beleid en plannen die (al) bijdragen aan CO2-reductie. Ook kijken we hoe er samengewerkt kan worden met de samenleving in de regio”, aldus De Jeu.

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief