MKB Idee binnenkort open alle mkb-ondernemers | Berenschot

MKB Idee binnenkort open voor alle mkb-ondernemers

Nieuws
MKB Idee binnenkort open voor alle mkb-ondernemers

Deel dit nieuwsartikel

Datum

02 juli 2021

Leestijd

2 minuten

De regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal, beter bekend als MKB Idee, staat vanaf 6 juli open voor aanvragen. Deze regeling is er om belemmeringen die mkb-ondernemers ervaren om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig personeel, weg te nemen. Zo wordt de leercultuur, de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhoogd.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband van ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Hierbij moetten minste 65% van de deelnemende partijen in het samenwerkingsverband een mkb-onderneming zijn.

Voorwaarden

In aanmerking komen projecten die betrekking hebben op investeringen door mkb-ondernemers:

 • die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT-sectoren
 • in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
 • in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie
 • in het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming

De subsidie is dus geen opleidingsbudget, maar bedoeld voor projecten die de knelpunten wegnemen en de leercultuur versterken.

Bijdrage

De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt maximaal € 200.000.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 6 juli tot en met 7 september 2021. Aanvragen worden gerangschikt op basis van kwaliteit en passendheid.Aanvragen kunnen worden ingediend van 6 juli tot en met 7 september 2021. Aanvragen worden gerangschikt op basis van kwaliteit en passendheid.

Ondersteuning Berenschot

Berenschot kan u begeleiden bij de subsidieaanvraag, maar ook in de uitvoering van het project. Ondersteuning van onze experts op het gebied van arbeidsmarkt en human capital kan er als volgt uitzien:

Investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische én ICT- sectoren

Bijvoorbeeld:

 • verwerven van inzicht in uw kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan (toekomstig) personeel
 • in beeld brengen van de ontwikkelpotentie van het huidige personeel
 • verwerven van inzicht in de maatregelen (werving en selectie, binden en boeien, slimmer organiseren, etc.) die leiden tot meer technisch en/of ICT-personeel
 • verwerven van inzicht in het beschikbare aanbod van potentiële werknemers op de arbeidsmarkt
 • opstellen van een concrete routekaart met maatregelen op maat die leiden tot meer technisch en/of ICT-personeel
 • organiseren van samenwerkingsverbanden (met onderwijs en andere bedrijven in de regio) die leiden tot meer technisch en/of ICT-personeel.

Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering

Bijvoorbeeld:

 • verwerven van inzicht in de veranderende functies en rollen binnen uw organisatie als gevolg van digitalisering en robotisering
 • verwerven van inzicht in de gevolgen hiervan voor de competenties van werknemers
 • verwerven van inzicht in de ontwikkelbehoefte (kunnen/willen medewerkers meebewegen met de ontwikkeling, wat hebben ze nodig?)
 • opstellen van een concrete routekaart met maatregelen op maat die voorzien in een digitaal vaardiger personeelsbestand
 • voeren van de dialoog met werknemers over de nieuwe technologieën en daarmee samenhangende ontwikkelbehoefte
 • helpen bevorderen van de veranderingsbereidheid en leerintentie van werknemers
 • organiseren van samenwerkingsverbanden (onderwijs, andere bedrijven in de regio) gericht op het versterken van kennis en kunde van medewerkers.

Investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Bijvoorbeeld:

 • verwerven van inzicht in de veranderende functies en rollen binnen uw organisatie en regio als gevolg van de energietransitie
 • verwerven van inzicht in de gevolgen hiervan op de competenties van werknemers
 • verwerven van inzicht in de ontwikkelbehoefte (kunnen/willen medewerkers meebewegen met de ontwikkeling, wat hebben ze nodig?)
 • verwerven van inzicht in het beschikbare aanbod van potentiële werknemers op de arbeidsmarkt
 • opstellen van een concrete routekaart met maatregelen op maat die uw organisatie en personeel voorbereidt op de klimaat- en energietransitie
 • voeren van de dialoog met werknemers over de komende transitie en daarmee samenhangende ontwikkelbehoefte
 • organiseren van samenwerkingsverbanden die leiden tot meer technisch personeel
 • organiseren van samenwerkingsverbanden (onderwijs, andere bedrijven in de regio) gericht op het versterken van kennis en kunde van medewerkers.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met Francel Vos (inhoudelijke invulling van de projecten), via 030-2916874 (secretariaat).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?