Stimulering productie-innovatie mkb | Berenschot nieuws

Stimulering productie-innovatie mkb acute noodzaak

Nieuws
maakindustrie, productie-innovatie

Deel dit nieuwsartikel

Datum

24 mei 2022

Leestijd

2 minuten

Om de productiviteit van de mkb-maakindustrie te verhogen en innovatie te versnellen, dient een stimuleringsprogramma voor productie-innovatie in het mkb te worden ontwikkeld. Met zo’n Mkb-Booster krijgt dit thema een nadrukkelijker plek binnen het innovatiebeleid van de overheid.

Dat concludeert Berenschot op basis van een in opdracht van Koninklijke Metaalunie uitgevoerd onderzoek. Het onderzoeksrapport wordt vandaag overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De productiviteitsstijging bij Nederlandse bedrijven is om meerdere redenen gewenst: toenemende buitenlandse concurrentie, toegenomen druk op duurzaamheid, huidige personeelstekorten en de noodzaak tot versteviging van de positie van de Nederlandse industrie. “Met name bij het kleinere mkb in de industrie blijft die productiviteitsstijging echter uit. Een belangrijke oorzaak is de achterblijvende productie-innovatie”, verklaart Onno Ponfoort, senior managing consultant bij Berenschot. “Omdat heel veel (kleinere) mkb-ondernemers niet bekend zijn met de mogelijkheden, worden nieuwe productietechnologieën en efficiëntere werkwijzen onvoldoende in de organisatie geïmplementeerd.”

Belangrijke motor

Uit een analyse van 32 mogelijk geschikte bestaande stimuleringsregelingen en ‑instrumenten concludeert Berenschot dat deze te weinig soelaas bieden voor het realiseren van productie-innovatie bij het mkb. “Ze sluiten slecht aan bij de specifieke behoeften en de praktijk van het mkb, met name in de maakindustrie. Terwijl voor het mkb vooral ook winst is te behalen door het toepassen van bestaande moderne productie- en procestechnologie”, stelt Ponfoort. “Anders ontstaat het risico dat het mkb als belangrijke motor van de Nederlandse economie zijn rol niet meer kan vervullen.”

Specifiek instrument

Vandaar dat Koninklijke Metaalunie en Berenschot bij de Tweede Kamer pleiten voor een Mkb-Booster, om kennisontwikkeling en advies op het gebied van productie-innovatie integraal te bezien en te ondersteunen. “Dit instrument is specifiek gericht op het stimuleren en implementeren van bestaande moderne productietechnieken en bijbehorende werkwijzen. Precies waar de overgrote meerderheid van mkb-ondernemers ondersteuning bij nodig heeft”, aldus Ponfoort. Verder biedt de Mkb-Booster begeleiding bij het opstellen van een strategie en een plan van aanpak voor de invoering van oplossingen, en bij haalbaarheidsonderzoeken naar de aanschaf van nieuwe technologie en het ontwikkelen van de benodigde kennis bij medewerkers. Voor de Mkb-Booster wordt een minimale looptijd van zes jaar voorgesteld.

Meer weten?

Download dan hier het complete onderzoeksrapport.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief