Stroomvoorziening Leeuwarden | Berenschot nieuws

Stroomvoorziening gemeente Leeuwarden vergt meer investeringen

Nieuws
Stroomvoorziening Leeuwarden vergt investeringen

Deel dit nieuwsartikel

Datum

18 november 2022

Leestijd

2 minuten

Door de energietransitie en economische groei neemt de vraag en het aanbod van energie toe en verandert de energiemix. Reden voor de gemeente Leeuwarden om samen met Liander en met assistentie van TenneT onder leiding van Berenschot een regioanalyse uit te voeren en zo eventuele knelpunten richting 2030 in kaart te brengen.

Voornaamste conclusie: er zijn extra investeringen nodig om bedrijven en maatschappelijke organisaties ook in de toekomst van voldoende stroom te voorzien. Voor huishoudens is genoeg capaciteit beschikbaar.

Ontwikkelpad

De regioanalyse geeft een overzicht van de verwachte ontwikkelingen bij zowel Liander als de gemeente ten aanzien van energievraag en -aanbod. Daarnaast zijn ook de knelpunten binnen het elektriciteitsnet geïnventariseerd. “De nadruk in deze analyse ligt op het ontwikkelpad richting 2030 met een doorkijk richting 2050”, aldus Klara Schure, senior consultant bij Berenschot. “Een bijkomende wens is het optimaliseren van de samenwerking met Liander, door het inrichten van een samenwerkingsproces dat de komende jaren als basis dient om de verwachte ontwikkelingen te monitoren.”

Discrepanties in kaart

Hiertoe zijn in de regioanalyse data verzameld bij de gemeente, die vervolgens vergeleken zijn met de data waarop Liander zijn scenario’s baseert. “Vervolgens hebben we de discrepanties bepaald en de impact hiervan op het elektriciteitsnet. Dit door de verschillen kwalitatief te vergelijken met het huidige ‘middenscenario’ van Liander”, aldus Schure. “Dit middenscenario vormt de basis van het investeringsscenario van Liander en wordt ook door TenneT gebruikt voor investeringsplannen. De gemeente heeft er baat bij dat dit scenario zo goed mogelijk aansluit bij haar verwachtingen en ambities.”

Twee redenen

Dat geplande investeringen van Liander en TenneT nog niet genoeg zijn om de capaciteitsproblemen in het stroomnet tot 2030 op te lossen, heeft twee redenen. “Allereerst heeft de gemeente Leeuwarden hogere ambities op het gebied van verduurzaming dan Liander in zijn prognose heeft voorzien”, zegt Schure. “Bovendien stappen bedrijven sneller dan voorzien van het aardgas af. Dat vergroot de druk op de capaciteit van het netwerk rond Leeuwarden.”

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief