Systeemstudie energie-infrastructuur | Berenschot nieuws

Systeemstudie naar energie-infrastructuur Gelderland

Nieuws
Systeemstudie naar energie-infrastructuur Gelderland

Deel dit nieuwsartikel

Datum

25 november 2021

Leestijd

1 minuut

Hoge pieken en dalen in energievraag en aanbod zullen leiden tot knelpunten in de energie-infrastructuur in Gelderland. Een flexibele elektriciteitsvraag of uitbreiding van de infrastructuur kan dit tegengaan, blijkt uit onderzoek van Berenschot en Witteveen+Bos samen met Gelderse stakeholders voor provincie Gelderland, Liander, Gasunie en TenneT.

Goede aansluiting

In lijn met het Klimaatakkoord wordt in 2050 in Gelderland net als elders in Nederland alleen nog maar duurzame energie gebruikt. Voor een succesvolle energietransitie is het van belang dat vraag en aanbod van energie op het energienetwerk goed op elkaar aansluiten. Daarom is onderzocht welke energie-infrastructuur in Gelderland in de toekomst nodig is, zodat de provincie en netbeheerders genoeg tijd hebben deze aan te passen.

Verschillende scenario’s

Omdat niet precies duidelijk is hoe energievraag en -aanbod zich gaan ontwikkelen, is in het onderzoek een aantal scenario’s uitgewerkt. Per scenario is gekeken naar de RES-plannen, warmtevisies, plannen van diverse bedrijven, woningbouw, mobiliteit en landbouw. Op basis van al deze informatie is bepaald wat er in 2030 en 2050 mogelijk nodig is aan energie-infrastructuur en ook waar knelpunten optreden als de infrastructuur blijft zoals die nu is.

Te hoge pieken en dalen

Uit het onderzoek blijkt dat in alle scenario’s knelpunten ontstaan doordat er meer pieken en dalen optreden in vraag en aanbod van elektriciteit. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat mensen steeds meer elektriciteit en vaak op hetzelfde moment gebruiken. Op andere momenten is er juist teveel elektriciteit van wind en zon om door het bestaande elektriciteitsnet getransporteerd te worden naar een plek waar energie nodig is.

Flexibele infrastructuur

De verwachte knelpunten zijn te verminderen door de bestaande infrastructuur uit te breiden of door vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. Dit kan door in te zetten op een meer flexibele vraag en passende infrastructuur, zodat effectiever gebruikgemaakt wordt van de bestaande infrastructuur waardoor deze minder uitgebreid hoeft te worden.

Benieuwd naar het hele onderzoek? Download hieronder dan de volledige rapportage of de beknopte variant.

Inzichten

Verder lezen

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief