Berenschot presenteert verkenning ontwikkelpad Hyperloop | Berenschot

Berenschot presenteert eerste verkenning ontwikkelpad Hyperloop

Nieuws
Hyperloop raast over de baan in een landschap

Deel dit nieuwsartikel

Datum

17 december 2020

Leestijd

2 minuten

Als partner binnen het Hyperloop Development Program presenteert Berenschot een eerste Outlook om overheden en andere partijen inzicht te geven in de stand van zaken en het potentiële ontwikkelpad van een hyperloop in Nederland en Europa. Doel van deze Outlook is alle betrokken partijen te inspireren om na te denken over hun rol en betrokkenheid bij de hyperloop.

Kennisdeling cruciaal

In de Outlook staat centraal hoe hyperloopverbindingen een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste verduurzaming van de mobiliteit in Nederland. Aangezien het delen van kennis, inzichten en ervaring met het integreren van de hyperloop in het bestaande mobiliteitssysteem cruciaal is, wordt getracht alle relevante partijen te betrekken in het realiseren van verbindingen. “Wij ziet kansen om stakeholders aan te haken in de ontwikkeling van bijvoorbeeld de inpassing in de omgeving maar ook op het vlak van sociaal-economische kosten en baten”, stelt Kaj Mook, senior consultant bij Berenschot.

In 2022 volgt een tweede Outlook, waarin Berenschot concrete kansen voor het verder uitbouwen van de samenwerkingsverbanden rondom hyperloop gaat uitwerken. Beide Outlooks worden uiteindelijk onderdeel van een roadmap, waarin strategische keuzes rondom de totstandkoming van hyperloop in Nederland uiteen worden gezet.

Kansrijke verbindingen

De eerste resultaten van het Hyperloop Development Program worden zichtbaar met de voorbereidingen voor de bouw van het European Hyperloop Centre in Groningen. Daarnaast is het afgelopen jaar een aantal kansrijke verbindingen voor commerciële exploitatie geïdentificeerd: de zogenaamde ‘high potential routes’, waaronder Amsterdam – Berlijn en de Cargo Hyperloop Greenports Connection.

Aansluiting op nationaal en Europese ambities

Met deze Outlook dragen we direct bij aan het action package dat op 14 december jl. door DG Move – het Europese directoraat-generaal voor transport – is gepubliceerd. Daarin worden lidstaten gestimuleerd innovatieve oplossingen voor duurzame mobiliteit te promoten en te ondersteunen. “Waar hyperloop het coalitieakkoord helaas niet gehaald heeft, wordt deze vervoerwijze door de EU gezien als één van de mogelijke oplossingen om invulling te geven aan de verduurzaming van het transport en , personenvervoer”, aldus Mook.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?