Trainees eerlijke energietransitie | Berenschot

Nieuwe trainees zoeken samenwerking om eerlijke energietransitie te versnellen

Nieuws
Trainees zoeken samenwerking eerlijke energietransitie

Deel dit nieuwsartikel

Datum

25 november 2022

Leestijd

3 minuten

De urgentie voor de energietransitie neemt met de dag toe. Om klimaatdoelstellingen te kunnen halen, is snelle actie vereist. Onze nieuwe trainees Daniel Los, Regine Wagenaar, Alissa Valent en Damiaan Goetstouwers staan klaar om elk op hun eigen terrein een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Topje van de ijsberg

Volgens Daniel zijn er nog veel stappen te zetten om tot een CO2-terugwinnend, duurzaam, circulair en prettig leefbaar Nederland te komen. “Om de enorme golf aan maatregelen en ideeën verder uit te werken, is een behoorlijke portie coördinatie en denkkracht nodig. En maatregelen zoals het realiseren van de warmtetransitie, de planning van zonnevelden en windmolenparken en het voorkomen van energiearmoede zijn nog maar het topje van de ijsberg aan uitdagingen die voor ons staan”, zegt hij.

Daniel wil mogelijke transitiepaden helpen ontdekken en klanten wegwijs maken in de wirwar van milieu- en energieproblemen. “Bijvoorbeeld door vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te bekijken en mogelijke oplossingen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.” Daarbij geeft hij aan dat Berenschot met een realistische blik naar de problematiek kijkt en het eerlijke verhaal vertelt. “Daardoor voel ik mij op mijn gemak, kan ik mijn eigen doelen nastreven en tegelijk de wereld een beetje beter te maken.”

Daniel Los

  • Opleiding: Master Industrial Ecology, Universiteit Leiden & Delft University of Technology

  • Vrije tijd: ondernemen, koken en z’n kamerplanten

Sturing noodzakelijk

Regine stelt dat er nog veel onzeker is binnen de energietransitie. Bijvoorbeeld ten aanzien van mogelijke nieuwe technologieën voor grootschalige opslag van duurzame energie en nieuwe wet- en regelgeving. “Dat maakt het moeilijk om robuuste keuzes te maken. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de Regionale Energie Strategieën (RES), waarin nog lang niet alles is vastgelegd. Bij Berenschot krijg ik de kans om gemeenten hierbij te helpen”, vertelt ze.

In de ogen van Regine is er sturing nodig vanuit de overheid om heel Nederland te helpen klimaatneutraal te worden. “Berenschot werkt in veel projecten samen met verschillende publieke organisaties. Daardoor heb ik de mogelijkheid om overheden hierbij te helpen, vanuit een breed perspectief.”

Regine Wagenaar

  • Opleiding: MSc Complex Systems Engineering & Management, Technische Universiteit Delft

  • Vrije tijd: hockey en koken

Maatschappelijk vraagstuk

Alissa ziet dat de energietransitie nog urgenter is geworden door de inflatie en de hoge energieprijs. Het tegengaan van energiearmoede vormt daarbij een groot maatschappelijk vraagstuk. “Voor mij is de grootste uitdaging om de ambities voor 2030 en 2050 te halen, zonder dat iemand eronder lijdt”, verklaart ze. Haar doel is om bij te dragen aan een eerlijke energietransitie. En tegelijkertijd kansen te benutten om de transitie te versnellen. “Deze missie houd ik graag in mijn achterhoofd gedurende projecten. Dat helpt om uiteindelijk het beste resultaat neer te zetten voor de klant en het klimaat.”

Bij Berenschot krijgt Alissa de kans om direct een bijdrage te leveren aan verschillende projecten. “Zo kan ik erachter komen welke onderdelen binnen de energietransitie ik het meest interessant vind. Daarnaast leer ik tijdens de ontwikkeldagen op vrijdag veel van de andere trainees en adviseurs binnen Berenschot.”

Alissa Valent

  • Opleiding: MSc Environmental Economics en MSc Environment & Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Vrije tijd: tennis, musea, theater en bioscoop

Gebundelde aanpak

Hoe krijg je mensen zo ver dat ze hun gedrag, behoeftes en voorkeuren ten aanzien van energieverbruik veranderen? Daar ligt volgens Damiaan de grootste uitdaging. “Veel mensen zijn nog niet of niet voldoende met dit onderwerp bezig. Of kunnen duurzame keuzes simpelweg niet betalen. Denk aan de aanschaf van een elektrische auto of met de trein op vakantie naar het buitenland in plaats van met het vliegtuig”, licht hij toe.

De mobiliteitssector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale broeikasgasemissies, aldus Damiaan. De sector zal in hoog tempo extreem moeten verduurzamen. Dit vraagt volgens hem om een gebundelde aanpak van overheden, bedrijven en burgers. “Oplossingen vereisen vaak een complexe, multimodale aanpak. Ik wil overheden en bedrijven hierbij helpen. Om zo de doelstellingen te behalen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.”

Damiaan Goetstouwers

  • Opleiding: Master European Governance, Universiteit Utrecht/Masaryk University Brno; Master International Relations, Universiteit Leiden

  • Vrije tijd: voetbal, filmhuis, lezen, wandelen en spelletjes

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief