Zes bouwstenen voor borging 24x7 ggz | Berenschot nieuws

Zes bouwstenen voor borging 24x7 ggz

Nieuws
Zes bouwstenen voor borging 24x7 ggz

Deel dit nieuwsartikel

Datum

24 november 2022

Leestijd

1 minuut

De continuïteit en kwaliteit van 24x7 ggz is niet langer vanzelfsprekend. Dit is het gevolg van een toenemende zorgvraag gecombineerd met een beperkte behandelcapaciteit, mede als gevolg van een krappe arbeidsmarkt. Om te achterhalen wat er nodig is om 24x7 continuïteit en kwaliteit van de ggz te borgen, voerde Berenschot in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse ggz (NLggz) een actiegericht onderzoek uit.

Regiobijeenkomsten

Om de dialoog tussen psychiaters en professionals over knelpunten en oplossingsrichtingen op gang te brengen, organiseerde Berenschot een viertal regiobijeenkomsten. Deze vonden plaats bij GGZ Drenthe, GGNet, GGZ Breburg en Arkin. Uit de gesprekken komt een aantal knelpunten naar voren: de vraag naar psychiatrische zorg neemt toe en hetzelfde geldt voor de personeelskrapte. Daarnaast blijken ggz-instellingen en zelfstandig gevestigde psychiaters elkaar niet vanzelf op te zoeken..

 

Oplossingsrichtingen

De aangedragen oplossingsrichtingen zijn vertaald in een zestal bouwstenen die op landelijk niveau kunnen dienen handvat om tot evenwichtig beleid te komen en de gewenste ontwikkeling te faciliteren. Dit betreft 1) concretiseer de eigen (regio-)uitdaging, 2) zet in op welzijn en behoud van professionals, 3) vergroot het aantal dienstdoende psychiaters, 4) benut beschikbare capaciteit slimmer, 5) sla de handen (regionaal) ineen, en 6) vergroot eigenaarschap en collectieve verantwoordelijkheid. In december volgt een uitgebreidere handreiking waarmee de ggz-aanbieders en zelfstandige professionals aan de slag kunnen.

 

Passende afspraken

De NLggz en NVvP  hopen dat regio’s en organisaties de bouwstenen benutten om samen te bepalen waar de meeste winst te behalen valt en waar zij dus als eerste op in moeten zetten. Dit dient te resulteren in duidelijke en voor de regio passende afspraken. Die moeten ertoe leiden tot een zodanig inzet van de in de regio werkzame psychiaters dat de continuïteit van avond-, nacht- en weekenddiensten en van crisisdiensten te allen tijde is geborgd.

 

Downloads

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief