NVZ zet in op JZOJP | Berenschot cases

NVZ zet in op JZOJP

Case
NVZ zet in op JZOJP

Deel deze case

Datum

10 februari 2021

Opdrachtgever

Nederlands Vereniging voor Ziekenhuizen

Met het ondertekenen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg heeft de NVZ zich gecommitteerd aan het ombuigen van de groeiende vraag naar medisch-specialistische zorg. Daarbij zet zij in op de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Dit door het voorkomen van (onnodig) duurdere zorg, het verplaatsen van zorg (concentratie als nodig, spreiding waar kan) en het vervangen van zorg. Om haar leden te ondersteunen, heeft de NVZ hiertoe het programma JuMP ingericht: Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt.

Stroomversnellers

In Nederland wordt volop gewerkt aan het in praktijk brengen van JZOJP. Samen met de NVZ en een klankbordgroep met daarin een tiental programmamanagers van ziekenhuizen zijn wij op zoek gegaan naar essentiële bouwstenen voor een succesvolle realisatie. Daarnaast heeft de NVZ ons gevraagd goede voorbeelden op te halen en te vertalen naar ‘stroomversnellers’, waar andere ziekenhuizen en zorgaanbieders hun voordeel mee kunnen doen. Ten slotte hebben we een zogenoemde JuMP Scan ontwikkeld, waarmee de voortgang van elke bouwsteen gemonitord kan worden.

Zoeken naar wat werkt

Voor het in kaart brengen van de stroomversnellers hebben we allereerst inzicht gecreëerd in de verschillende initiatieven van ziekenhuizen op het terrein van JZOJP. Op basis hiervan hebben we bouwstenen benoemd om samen met de klankbordgroep goede voorbeelden te kunnen selecteren. Hiervoor hebben we met tien door de NVZ geselecteerde ziekenhuizen verdiepende gesprekken gevoerd op zoek naar ‘wat werkt’. Deze handvatten voor versnelling van JZOJP hebben we vervolgens gevisualiseerd (zie: www.zorgvoorjump.nl).

Samen met het NVZ-programmateam en de klankbordgroep hebben we vervolgens aan de hand van de bouwstenen een monitor ontwikkeld, waarmee NVZ leden jaarlijks in beeld kunnen brengen waar zij staan met de beweging naar JZOJP. Voordat de scan definitief werd gemaakt, hebben we het concept getoetst in de ziekenhuizen van klankbordgroepleden.

Brede toepassing

Voor elk van de bouwstenen voor JZOJP is één stroomversneller ontwikkeld. Ziekenhuizen kunnen deze gebruiken als handvat bij een volgende stap. Elk voorjaar zet de NVZ de JuMP Scan uit om ook op landelijk niveau inzicht te bieden in waar de beweging staat én om te bepalen waar zij haar ondersteuning op moet richten.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?