Onbureaucratisch inrichten (toegang tot) zorg | Berenschot cases

Onbureaucratisch werken in de (toegang tot) zorg

Case
Onbureaucratisch werken in de (toegang tot) zorg

Deel deze case

Datum

01 juni 2018

Opdrachtgever

Ministerie van VWS

Voorjaar 2018 vroeg het ministerie van VWS aan Berenschot onbureaucratische manieren voor het inrichten van (de toegang tot) zorg binnen gemeenten in kaart te brengen, dit ter inspiratie van andere gemeenten. Het ministerie van VWS had in 2016 regeldruksessies georganiseerd in vijf gemeenten. Daaruit bleek dat het administratieve proces van de toegang tot de niet vrij toegankelijke zorg en ondersteuning bij gemeenten te vereenvoudigen is. Doordat de decentralisaties hebben geleid tot meer uitvoeringsruimte bij gemeenten, is de toegang momenteel verschillend ingericht.

Aanpak

In totaal interviewde Berenschot twaalf gemeenten om de ins & outs van goede voorbeelden scherp in beeld te krijgen. Dit betreft gemeenten die de toegang tot zorg en/of ondersteuning onbureaucratisch hebben ingericht. De voorbeelden bleken soms van toepassing op de Wmo, Jeugdwet of op beide. Verder zijn ze afkomstig uit grote en kleine gemeenten uit verschillende provincies.

Resultaten

Alle verzamelde voorbeelden zijn online toegankelijk. Bij elk voorbeeld staat uitgelegd op welke wet het voorbeeld van toepassing is en welke uitvoeringsvariant de gemeente gebruikt. Daarna volgen een toelichting op de kenmerken en een samenvatting van het voorbeeld. Verder staan de resultaten vermeld en wat de gemeente ervoor heeft gedaan. Tot slot volgt een verwijzing naar meer informatie en de contactpersoon van de gemeente.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?