Onderzoek kosten Participatiewet Tiel | Berenschot cases

Berenschot onderzoekt kosten Participatiewet gemeente Tiel

Case
Berenschot onderzoekt kosten Participatiewet gemeente Tiel

Deel deze case

Datum

27 december 2020

Opdrachtgever

Gemeente Tiel

Een onverwachte forse structurele kostenstijging van de bedrijfsvoering van Werkzaak, de organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland, was aanleiding voor de gemeente Tiel de uitvoering van de Participatiewet te laten onderzoeken. Berenschot bracht de diverse scenario’s in kaart inclusief financiële consequenties en voorzag de gemeente van een aantal aanbevelingen voor kostenverlaging.

Kosten participatiewet

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat de gemeente Tiel genoodzaakt is te bezuinigen vanwege tekorten op het sociaal domein. Tegelijkertijd moet deze centrumgemeente een fors hogere bijdrage betalen aan Werkzaak Rivierenland (WZR). “De gemeente Tiel draagt als centrumgemeente meer bij aan de bedrijfsvoering van Werkzaak dan de andere WZR-gemeenten. Dat zou onder andere kunnen worden rechtgezet door de overhead te verdelen naar rato van het aantal gemeenten”, stelt Martin Heekelaar, sectorleider Werk en Inkomen bij Berenschot. “Daarnaast zou de gemeente Tiel meer grip op WZR kunnen creëren en kunnen onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn. Indien de andere deelnemers niet voldoende bereid zijn hierin mee te gaan, liggen alternatieve scenario’s voor de hand, zoals geheel of gedeeltelijke uittreding.”

Inmiddels zijn de gemeente Tiel en Werkzaak Rivierenland met elkaar in gesprek over de verschillende aanbevelingen van Berenschot. Hieruit blijkt dat de strekking ervan breed wordt onderkend. Het streven van beide partijen is om er samen uit te komen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?