Financieren van het sociaal domein | Berenschot

Dienst

Effectief investeren en financieren

Om grip te krijgen op de kosten binnen het sociaal domein en tekorten op een verantwoorde manier te reduceren, zoeken we de middenweg tussen twee onwenselijke uitersten: aantasting van de sociale basis versus door het financiële plafond schieten.
Afbeelding - Effectief investeren en financieren

De kosten in het sociaal domein blijken moeilijk beheersbaar te zijn. Sociale vraagstukken laten zich nauwelijks voorspellen. Er zijn veel langlopende verplichtingen. Daardoor worden financiële consequenties van actuele beslissingen van toegangsprofessionals pas (veel) later inzichtelijk. Zo legt het sociaal domein vaak een toenemend beslag op de algemene middelen. Vandaar dat veel gemeenten hard werken om grip te krijgen op de kosten. En onderzoeken in welke mate ze kunnen investeren in projecten en programma’s die op lange termijn kostenbesparingen gaan opleveren. Daarnaast leeft de vraag hoe ze toegangsprofessionals meer cijfermatig kunnen aansturen met het oog op de (financiële) beheersbaarheid.

Om grip te krijgen op de kosten binnen het sociaal domein en tekorten op een verantwoorde manier te reduceren, hanteren we de evenwichtsgedachte. Die houdt in dat er een middenweg gevonden moet worden tussen twee onwenselijke uitersten: aantasting van de sociale basis versus door het financiële plafond schieten. Daarnaast faciliteren we een goede informatie-uitwisseling tussen inhoudsdeskundigen en financieel deskundigen. Ook ondersteunen we u bij het opstellen en vergelijken van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van projecten en programma’s binnen het sociaal domein. Verder helpen we u de inzet van targets voor toegangsprofessionals genuanceerd af te wegen en schetsen we alternatieve oplossingen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Om grip te krijgen op de kosten binnen het sociaal domein:

  • Helpen wij gemeenten om hun visie en ambities te (her)formuleren;
  • Aan de hand van onze evenwichtsgedachte helpen wij gemeenten om tot inhoudelijke afwegingen te komen;
  • Het faciliteren van een goede informatie-uitwisseling tussen inhoudsdeskundigen en financieel deskundigen;
  • Het opstellen en vergelijken van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s).