Advies regionale samenwerking jeugdzorg en Wmo | Berenschot cases

Regionale samenwerking jeugdzorg en Wmo

Case
Regionale samenwerking jeugdzorg en Wmo

Deel deze case

Datum

21 december 2020

Opdrachtgever

Samenwerkende gemeenten, regio Alkmaar

Binnen de regio Alkmaar voeren zeven gemeenten in een netwerksamenwerking de inkoop jeugdhulp en Wmo uit. Berenschot is gevraagd advies te geven over taken, rollen, verantwoordelijkheden, de te behalen resultaten en hoe hier vorm aan te geven. Doel: een efficiëntere en effectieve werkwijze binnen de structuur van zeven individuele gemeenten die bereid zijn tot samenwerking.

Aanpak

In overleg met de gemeentesecretarissen hebben we het onderzoek opgedeeld in drie fasen. Allereerst inventariseerden we de feiten (de foto). Dit gebeurde door interviews met ambtenaren en wethouders van gemeenten en RNO (Regionale Netwerk organisatie) alsmede een enquête onder en telefonische interviews met aanbieders. Daarnaast bestudeerden we beleids- en financiële stukken van de gemeenten. Vervolgens bespraken we de foto met de betrokken gemeente(clusters), net als de mogelijke vervolgrichtingen. Tot slot gaven we in onze eindrapportage advies over de samenwerking binnen de regio.

Resultaten

Ons onderzoek resulteerde in achttien concrete adviezen voor verbetering op korte termijn en een perspectief voor de langere termijn:

  • Maak scherpe keuzes over wat RNO doet en wat het domein blijft van de individuele gemeenten.
  • Laat bestuurders besturen, door het gezamenlijk vaststellen van een inkoop- en een bedrijfsvoeringskader. Richt hiertoe een overlegstructuur in en wees niet langer te zeer betrokken bij de uitvoering.
  • Laat uitvoerders uitvoeren binnen de vastgestelde kaders, waarbij de gemeentesecretarissen besluiten nemen in het kader van hun opdrachtgeversrol. Beleg de opdrachtnemersrol eenduidig bij een eenhoofdige leiding van het RNO en geef hem/haar het mandaat om contracten met aanbieders af te sluiten.
  • Professionaliseer de informatievoorziening, zodat RNO gestructureerd verantwoording aan de gemeenten aflegt en datagedreven sturing mogelijk is.
Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?