Regionaal samenwerken in het sociaal domein | Berenschot

Dienst

Regionaal samenwerken in het sociaal domein

In het sociaal domein werken partijen vaak op regionaal niveau samen aan opgaven. Wij dragen bij aan een vruchtbare samenwerking tussen partners en adviseren over de schaal waarop vraagstukken het best opgepakt kunnen worden.
Afbeelding - Regionaal samenwerken in het sociaal domein

In het sociaal domein werken vele partijen samen aan verschillende opgaven, vaak op regionale schaal. Om dit succesvol te kunnen doen, zijn heldere structuren, werkprocessen en samenwerkingsafspraken nodig. Minstens zo belangrijk zijn heldere verwachtingen, wederzijds vertrouwen en een gezamenlijke agenda. Een onduidelijke rol kan verkeerde verwachtingen scheppen en het vertrouwen ondermijnen. Uiteraard gaat het daarbij niet alleen om de initiële keuze waarop wordt samengewerkt, maar ook om het consequent vertalen van deze keuze naar de praktijk. Gedeeld eigenaarschap voor het oplossen van de uitdagingen in het sociaal domein is daarbij cruciaal.

Wij dragen bij aan een vruchtbare samenwerking tussen partners in het sociaal domein en adviseren over de schaal waarop vraagstukken het best opgepakt kunnen worden. Daarbij kijken we niet alleen naar (harde) organisatorische factoren, maar nadrukkelijk ook naar (zachte) factoren zoals verwachtingen en vertrouwen. We onderzoeken de mate van beleidsmatige overeenstemming over de uitgangspunten en hoe de partners zich tot elkaar willen verhouden. Het is immers belangrijk om eerst overeenstemming te bereiken over de inhoudelijke richting, voordat er gekeken wordt naar structuren, werkprocessen en samenwerkingsafspraken.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

We faciliteren regionale samenwerking binnen het sociaal domein via:

  • Het onderzoeken van de mate waarin er beleidsmatig overeenstemming is over de uitgangspunten
  • Het achterhalen van verwachtingen bij en over betrokken partners
  • De mate waarin er onderling vertrouwen bestaat
  • Het bepalen van de rollen tussen de verschillende samenwerkingspartners
  • Het adviseren over structuren, werkprocessen en samenwerkingsafspraken