Uitrol Rijksbrede Werkplek Caribisch Nederland | Berenschot cases

Onderzoek uitrol Rijksbrede Werkplek in Caribisch Nederland

Case
Onderzoek uitrol Rijksbrede Werkplek in Caribisch Nederland

Deel deze case

Datum

02 juli 2018

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In 2018 wilde Shared Service Organization Caribisch Nederland (SSO-CN), onderdeel van de Rijksdienst Caribisch Nederland, een moderne digitale werkomgeving aanbieden op alle 700 werkplekken van de departementen op de BES-eilanden. Het SSO-CN kon echter niet direct worden voorzien van de juiste inrichting en beheer van deze nieuwe, gewenste digitale werkplekken. De consequentie hiervan was dat SSO-CN de doelarchitectuur van de Rijksbrede Werkplek, DWR-next, niet volledig kon volgen.

Berenschot heeft samen met Verdonk, Klooster & Associates (VKA) een ICT-architectuuronderzoek uitgevoerd en vervolgens op basis van een GAP-analyse en risicoanalyse een implementatieplan opgesteld voor de digitale Rijksbrede Werkplek in Caribisch Nederland.

ICT-architectuuronderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg Berenschot samen met VKA te onderzoeken wat het te overbruggen verschil is tussen de huidige en de gewenste situatie voor de software, systemen, infrastructuur en het beheer relevant voor de betreffende digitale werkplekken. Daartoe hebben wij ten eerste een ICT-architectuuronderzoek uitgevoerd. Dit betrof de voor DWR Next benodigde ICT-infrastructuur en -beheer voor de ICT-dienstverlening van SSO-CN aan de departementen.

GAP-analyse: vanuit ‘ist’ naar ‘soll’

Na het ICT-architectuuronderzoek maakten wij een GAP-analyse op basis van expert opinion. Hierin deden wij een nulmeting (de ‘ist’) en definieerden we de gewenste situatie (de ‘soll’) op het niveau van software (virtualisatie, besturingssysteem, desktop, KA, en klantspecifieke applicaties), systemen (werkplek, servers, opslag) en netwerken (LAN, WAN/dataverbindingen). Daarnaast deden we een tweede GAP-analyse, ook op basis van expert opinion. Deze was ten aanzien van benodigde taken en vaardigheden op het gebied van gebruikersondersteuning, werkplekbeheer, netwerkbeheer, systeembeheer en technisch applicatiebeheer. Ten slotte volgde er een risicoanalyse ten aanzien van de ICT-infrastructuur uitgevoerd op basis van de RISMAN-methode. Hierbij keken we naar de risico’s op de volgende gebieden: organisatorisch, financieel, politiek/bestuurlijk, technisch, juridisch/wettelijk, ruimtelijk en maatschappelijk. Tenslotte hebben we een implementatieplan opgesteld, op basis van de bevindingen uit de GAP-analyse in combinatie met de risicoanalyse. Met dit in handen kon de SSO-CN aan de slag met de uitrol van de Rijksbrede werkplek in Caribisch Nederland.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?