Methodiek voor traceable bouwen en installeren | Berenschot cases

Ontwikkelen methodiek voor traceable bouwen en installeren

Case
Ontwikkelen methodiek voor traceable bouwen en installeren

Deel deze case

Datum

18 januari 2021

Opdrachtgever

Ketenstandaard Bouw en Techniek, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Hibin, FME/Fedet en NVTB

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de circulaire economie verlangen adequate data over de toegepaste bouwproducten, materialen en verwerking daarvan. Berenschot is gevraagd het versnellingsproject ‘traceable bouwen en installeren’ in samenwerking met Balance & Result te ondersteunen. Doel is een digitaal stelsel te ontwikkelen waarmee bouwproducten gedurende de gehele levenscyclus te herleiden zijn tot de bron van herkomst en locatie van toepassing. Een digitaal stelsel dat uitgaat van uniformiteit en dat efficiënt is.

Digitalisering productdata

De uitdaging is te voorzien in de benodigde data, zonder extra administratieve lasten. Volgens DigiGO, de digitaliseringsdeal tussen overheid, brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, kan dat door digitalisering van productdata, zodanig dat ze probleemloos door te geven zijn van bron naar toepassing. Hiervoor is het nodig producten te kunnen identificeren en productdata te uniformeren door middel van een nog te realiseren Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).

Uniform en uitwisselbaar

Om in deze behoeften te voorzien, is een eenvoudige methodiek vereist om producten van bron tot oplevering te kunnen traceren. Deze methodiek wordt ontwikkeld in samenspraak met stelselbouwers van het DSGO en getoetst in pilots in respectievelijk bouw, infra en installatietechniek. Wij begeleiden deze pilots in de bouw- en installatieketens die bottom-up vanuit de praktijk oplossingen en inzichten bieden voor dit beoogde digitale stelsel. De methodiek zal zo veel mogelijk aansluiten op bestaande standaarden en initiatieven in de bouw. Andere voorwaarde is dat deze ook aansluit bij vergelijkbare initiatieven in aanpalende sectoren in binnen- en buitenland, zodat uniformiteit en uitwisselbaarheid breed en internationaal geborgd is. Als de methodiek op brede schaal wordt toegepast, zullen in alle fasen van het bouwproces de herkomst van producten en bewerkingen te traceren zijn.

Use-cases per keten

In fase 1 van het project hebben we samen met organisatieadviesbureau Balance & Result reeds bestaande traceability-toepassingen in andere sectoren geïnventariseerd. Daarnaast hebben we branchebreed interesse gewekt en geïnventariseerd welke productketens in aanmerking komen voor traceable bouwen en installeren. Daarbij zijn diverse consortia gevormd om de producten ‘spanningsrails’, ‘kanaalplaatvloeren’ en ‘dakbedekkingsconstructies’ te gebruiken als use-case. Momenteel is fase 2 van het project in volle gang, waarin we vastgestelde issues per productketen vertalen naar mogelijke oplossingen die gerelateerd worden aan het beoogde DSGO. In maart 2021 zullen we per keten use-cases opleveren, zodat fase 3 van het project gestart kan worden. Daarin worden de beoogde oplossingen in de praktijk uitgewerkt en getest door middel van pilots.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?